Dodatkowa rekrutacja do programu doktorskiego „Quantitative Psychology and Economics”

Informujemy o dodatkowej turze rekrutacji do programu doktorskiego Quantitative Psychology and Economicsrealizowanego w Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminie od 11 sierpnia do 1 września br.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

  • I etap postępowania rekrutacyjnego (ocena wniosków złożonych w systemie IRK): 4-8 września 2020 r.
  • ogłoszenie wyników I etapu oraz publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: 9 września 2020 r.
  • II etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowy kwalifikacyjne) : 17-18 września 2020 r.
  • ogłoszenie listy rankingowej: 22 września 2020 r.
  • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 23-28 września 2020 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 29 września 2020 r.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z administracją na Wydziale Nauk Ekonomicznych: doctoralstudies@wne.uw.edu.pl, jak też Koordynatorem rekrutacji w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej: rekrutacja.msd@uw.edu.pl.


Studia doktoranckie Quantitative Psychology and Economics (QPE), realizowane w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, łączą elementy data science z szeroko pojętą ekonomią behawioralną.

Program kształcenia na kierunku Quantitative Psychology and Economics powstał przy współpracy trzech wiodących wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, posiadających najwyższą kategorię akademicką A+ i zaliczanych do najlepszych w kraju:

Program kształcenia QPE został opracowany w ramach projektu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER ścieżka 3.5.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o programie QPE w zakładce: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-iii-stopnia/doctoral-program-quantitative-psychology-and-economics/, a także na Forum Szkół Doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/msd/.


Data publikacji: 19 sierpnia 2020