Wyniki I tury głosowania w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o zakończeniu głosowania w wyborach na Dziekana Wydziału Psychologii UW.

Głosów oddanych: 67
Głosów ważnych: 66
Głosów nieważnych: 1
 
Liczba głosów oddanych na kandydatów:
Prof. dr hab Ewa Czerniawska: 8
Dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.: 25
Dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.: 33
 
Aby zostać wskazanym przez Kolegium Elektorów, należało uzyskać ponad 50% głosów, co nie udało się żadnemu z kandydatów.
 
W przyszłym tygodniu, w dniach 11-12 sierpnia (wtorek-środa)odbędzie się druga tura głosowania, w której wezmą udział dwaj kandydaci, którzy w tym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów: dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW oraz dr hab. Kamil Imbir, prof. UW.
 

Data publikacji: 07 sierpnia 2020