Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
21 sierpnia 2020

W semestrze zimowym 2020/21 większość zajęć będzie odbywała się zdalnie.

Wyjątkiem są zajęcia dla I roku Psychologii, niektóre zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne dla pozostałych roczników, zajęcia dla WISP (to jeszcze ustalamy), zajęcia dla SPZ (pozwala na to kompaktowa forma weekendowa) i niektóre zajęcia dla Cognitive Science. Staramy się zadbać o to, by w salach odbyło się możliwie dużo zajęć przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego niektóre zajęcia zostaną przeniesione do większych sal, a inne zostaną zrealizowane w formie zblokowanej i przesunięte na weekendy, co powinno zmniejszyć konieczność przemieszczania się pomiędzy grupami i salami. Wykaz kursów, które zostaną zrealizowane w salach oraz kursów, które zostaną zblokowane i przesunięte na weekend znajdą Państwo w tabeli pod adresem LINK . Uwaga – wykaz ten będzie jeszcze modyfikowany, a ostateczna jego wersja widoczna będzie w czwartek 27 sierpnia o godzinie 15tej.

Odbyła się już 1sza tura zapisów, ale ze względu na zmiany w grafiku i formie realizacji zajęć przypominamy że w dowolnej turze rejestracji można zrezygnować z wcześniejszych zapisów i zapisać się na inny kurs. Pierwsza tura zapisów zostanie jeszcze raz uruchomiona od 28 sierpnia by można było dokonać korekt. W tej turze na zajęcia specjalizacyjne będą mogli zapisywać się tylko studenci zapisani na daną specjalizację, a otwarte zapisy na wolne miejsca będą dostępne od II tury. W większości grup fakultatywnych będą też dostępne po dwa dodatkowe miejsca. W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie limity będą zależne od pojemności sal które uwzględniają niezbędny reżim sanitarny. Ostateczne limity w grupach zajęć widoczne będą 28.08 rano.

 

Z uwagi na aktualizację systemów USOS, USOSweb w dniach 26-27.08 – powtórnie otwierana pierwsza seria zostaje przeniesiona na PIĄTEK 28.08.


Oferta pracy: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
20 sierpnia 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) (finansowanego przez NCN z Funduszy Norweskich, w ramach programu GRIEG) (specjalista /starszy specjalista; cały etat).

Termin zgłoszeń: 4 września 2020 r.

Więcej informacji

 


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia – projekt „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia jest związany z realizacją projektu badawczego: „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”.

Projekt nosi nazwę PolkaNorski i dotyczy rozwoju umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i jednojęzycznych w Polsce i Norwegii. Naszym celem jest zbadanie zależności między umiejętnościami językowymi dzieci, ich wiedzą o świecie a cechami ich środowiska językowego i edukacyjnego. W szczególności będziemy badać rozwój słownictwa i wiedzy o świecie dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Rolą doktoranta/tki zatrudnionego/nej w projekcie będzie udział w pracach zespołu badawczego, w szczególności będzie on/a zaangażowany/a w badania normalizacyjne CDI (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories) i CLT (Cross-linguistic Lexical Tasks). Udział w innych częściach projektu także będzie możliwy w zależności od bieżących obciążeń związanych z prowadzeniem badań normalizacyjnych. Wyniki badań będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zostaną złożone do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Część wyników będzie także stanowić podstawę rozprawy doktorskiej zatrudnionego/nej w projekcie doktoranta/tki.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Skład zespołu kwalifikacyjnego:
1. Prof. dr hab. Ewa Haman – Przewodniczącą, kierownik projektu
2. Dr Grzegorz Krajewski
3. Dr Karolina Mieszkowska
4. Prof. Nina Gram Garmann (Oslo Metropolitan University, Norwegia)

Termin rejestracji w IRK: 25.08.2020 r. – 08.09.2020 r.

Więcej informacji – IRK


Dodatkowa rekrutacja do programu doktorskiego „Quantitative Psychology and Economics”
19 sierpnia 2020

Informujemy o dodatkowej turze rekrutacji do programu doktorskiego Quantitative Psychology and Economicsrealizowanego w Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminie od 11 sierpnia do 1 września br.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

  • I etap postępowania rekrutacyjnego (ocena wniosków złożonych w systemie IRK): 4-8 września 2020 r.
  • ogłoszenie wyników I etapu oraz publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: 9 września 2020 r.
  • II etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowy kwalifikacyjne) : 17-18 września 2020 r.
  • ogłoszenie listy rankingowej: 22 września 2020 r.
  • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 23-28 września 2020 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 29 września 2020 r.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z administracją na Wydziale Nauk Ekonomicznych: doctoralstudies@wne.uw.edu.pl, jak też Koordynatorem rekrutacji w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej: rekrutacja.msd@uw.edu.pl.


Studia doktoranckie Quantitative Psychology and Economics (QPE), realizowane w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, łączą elementy data science z szeroko pojętą ekonomią behawioralną.

Program kształcenia na kierunku Quantitative Psychology and Economics powstał przy współpracy trzech wiodących wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, posiadających najwyższą kategorię akademicką A+ i zaliczanych do najlepszych w kraju:

Program kształcenia QPE został opracowany w ramach projektu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER ścieżka 3.5.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o programie QPE w zakładce: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-iii-stopnia/doctoral-program-quantitative-psychology-and-economics/, a także na Forum Szkół Doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/msd/.


Centrum terapii SOTIS zaprasza na bezpłatne roczne szkolenie z terapii grupowej osób z zespołem Aspergera

 

Więcej informacji 


Wyniki II tury głosowania w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW
12 sierpnia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że Kolegium Elektorów Wydziału 12 sierpnia bieżącego roku wybrało w II turze głosowania dr. hab. Kamila Imbira, prof. ucz. kandydatem na dziekana na kadencję 2020–2024.

Głosowało 66 elektorów, wszystkie oddane głosy były ważne. Liczba głosów oddanych na kandydatów: Dragan Wojciech Łukasz 32, Imbir Kamil Konrad 34. 

Dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. jest psychologiem, kierownikiem Katedry Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych na Wydziale Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii emocji oraz psychologii poznawczej.

Laureat nagród naukowych i wyróżnień za dorobek publikacyjny (m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2016, finalista nagrody naukowej 2019 tygodnika „Polityka”, Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW 2016 za dorobek publikacyjny).
 
Opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach (m.in. Perspectives on Psychological Science, Emotion Review, Behavioral Research Methods, Journal of Cognitive Psychology). Autor dwusystemowego modelu opisującego relacje emocji i procesów poznawczych (New Ideas in Psychology), w którym kładzie nacisk na śledzenie poznawczych konsekwencji emocji automatycznych i refleksyjnych.