Otwarty konkurs IDUB „Promocja badań naukowych”
29 lipca 2020

Informujemy, że aktualnie trwa nabór do konkursu w ramach Działania III.3.2. „Promocja badań naukowych” Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu jest zwiększenie widzialności oraz promocja wyników badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez indywidualnych naukowców i/lub zespoły badawcze.

Nabór trwa do 15.08.2020. Szczegóły na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/.

Serdecznie zapraszam do aplikowania.


29 lipca 2020 r. odszedł Profesor Tadeusz Gałkowski
 
 
Z ogromnym smutkiem przekazujemy wiadomość, że dzisiaj nad ranem odszedł Profesor Tadeusz Gałkowski.
 
Pan Profesor był psychologiem rehabilitacyjnym, naukowo zajmującym się przede wszystkim autyzmem oraz psychologicznymi aspektami rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Był autorem wielu publikacji książkowych i artykułów dotyczących psychologii rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Kierował programami badawczymi dotyczącymi wspomagania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.

Zapoczątkował w Polsce badania nad autyzmem, miał też wielki wkład w rozwój wiedzy na temat psychologicznej sytuacji osób głuchych i kreowanie wielu praktycznych działań na ich rzecz.

Był konsultantem w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych. Współpracował z placówkami badawczymi USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. W latach 1982-91 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Był współautorem Karty Praw Osób z Autyzmem, z inicjatywy dr Pata Matthewsa, Prezesa Światowej Organizacji Autyzmu, opublikowanej w 2012 r.

Był założycielem i prezesem Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz patronem naukowym i przewodniczącym Polskiego Komitetu Audiofonologii. Współpracował z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii.

Przez kilkadziesiąt lat, do przejścia na emeryturę, związany był z naszym Wydziałem, gdzie pełnił m.in. funkcję prodziekana. Utworzył Katedrę Rehabilitacji i zapoczątkował wiele działań naukowych i dydaktycznych, które kontynuowały kolejne pokolenia pracowników Katedry (dziś Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji).

 
Autor zdjęcia: Leszek Zych / Polityka

Terminy rejestracji semestr zimowy 2020/2021 – aktualizacja
27 lipca 2020

Zaktualizowane terminy i zasady rejestracji na zajęcia semestru zimowego:

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

 

Pytania dot. zmian w rejestracjach

Czy gdyby zaszła konieczność powtarzania rejestracji na kilka przedmiotów, to uczestnicy zostaliby wyrejestrowani, czy może chętni mogliby dalej zostać na przedmiotach?

Rejestracje wykonane w I serii w czerwcu NIE ZOSTANĄ USUNIĘTE.
Powtórka I serii będzie możliwością modyfikacji planu  w sytuacji gdyby zmiany w terminach lub organizacji zajęć zmieniłaby decyzję odnośnie chęci uczestnictwa.

Czy przy powtarzaniu wszystkich rejestracji zostalibyśmy wyrejestrowani ze wszystkiego, jednak nie wiem czy to samo wydarzy się przy zmianie godzin kilku zajęć. 

Ilość zmian jest bez znaczenia, rejestracje nie będą usuwane.


Specjalizacja ogólna – w drugiej serii miały rejestrować się tylko osoby z ogólnej. Czy to aktualne? 

Tak. Jeżeli nie będzie konieczne wykonanie korekty I serii – nie zostanie ona powtórzona. Wtedy też kolejnym etapem będzie seria II w której dostęp do zapisów na zajęcia specjalizacji mają osoby które NIE SĄ zapisane na żadną specjalizację. W ten sposób jedyną zmianą organizacyjną jest wyłącznie termin serii.


Termin I tury głosowania i ewentualnej II tury w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW
Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodę na kandydowanie w wyborach kandydata na Dziekana wyraziły wszystkie wskazane przez Kolegium Elektorów Wydziału osoby: prof. dr hab. Ewa Czerniawska, dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW oraz dr hab. Kamil Imbir, prof. UW.  
Pierwsze głosowanie odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia. 6 sierpnia rozpocznie się o 12.00, 7 sierpnia skończy o 11.59.
 
Gdyby potrzebna była druga tura głosowania to odbędzie się ona w dniach 11-12 sierpnia, głosowanie od godziny 12.00 pierwszego dnia do godziny 11.59 drugiego dnia.
 
Elektorów i Elektorki prosimy o zapisanie tych dat. 
Do ważności głosowania konieczne jest kworum.

Nowe prace naukowców z Wydziału w międzynarodowych czasopismach naukowych
23 lipca 2020

Profesor Mirosław Kofta wraz z prof. Michałem Bilewiczem oraz dr. Wiktorem Soralem są autorami trzech artykułów, które ukazały się w ważnych międzynarodowych czasopismach naukowych. Opublikowane prace dotyczą roli sprawczości (agency) w myśleniu i działaniu człowieka.

  • Kofta, M., Soral, W., & Bilewicz, M. (2020). What breeds conspiracy antisemitism? The role of political uncontrollability and uncertainty in the belief in Jewish conspiracy. Journal of Personality and Social Psychology, 118, 900–918. https://doi.org/10.1037/pspa0000183
  • Soral, W., & Kofta, M. (2020). Differential effects of competence and morality on self-esteem at the individual and the collective level. Social Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000410
  • Soral, W., Kofta, M., & Bukowski, M. (2020). Helplessness experience and intentional (un-)binding: Control deprivation disrupts the implicit sense of agency. Journal of Experimental Psychology: General. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/xge0000791

W pierwszej pracy badacze wykazali, że poczucie utraty kontroli nad życiem politycznym, czyli tzw. bezsilność polityczna, jest kluczową determinantą wiary w spisek żydowski. Artykuł relacjonuje cztery badania: dwa z nich to badania przekrojowe (cross-sectional) na próbach polskich i brytyjskich, jedno – badanie podłużne, i jedno – badanie eksperymentalne.

W drugiej pracy, opartej na dwóch badaniach (korelacyjno-regresyjnym i eksperymentalnym), wykazano, że o ile poczucie własnej sprawczości (kompetencji) jest głównym wyznacznikiem ogólnej samooceny w odniesieniu do „ja” indywidualnego (kiedy myślimy o sobie jako jednostce), to przekonanie o własnej moralności jest głównym wyznacznikiem ogólnej samooceny w odniesieniu do „Ja” kolektywnego (np. kategorii „My Polacy”).

W trzeciej pracy, relacjonującej dwa badania eksperymentalne, autorzy stwierdzili, że deprywacja kontroli (wprowadzania eksperymentalnie poprzez ekspozycję na serię nierozwiązywalnych zadań) prowadzi do zaniku tzw. wiązania intencjonalnego (intentional binding, wskaźnik przed-pojęciowego poczucia sprawczości, a więc wywierania wpływu na bieg wydarzeń). Wiązanie intencjonalne przejawia się w subiektywnym skróceniu czasu upływającego między wystąpieniem intencjonalnego działania a jego następstwami.


KONKURS na stanowisko asystenta (pełny etat dydaktyczny) / CALL FOR A POSITION of assistant lecturer (full teaching position)

↓ English below

 

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (pełny etat dydaktyczny).

Szukamy osoby do prowadzenia zajęć, która lubi kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych, zwłaszcza w kontekście zajęć prowadzonych przez internet.


Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of assistant lecturer (full teaching position).

We are searching for a teacher who likes being in contact with students and who is interested in enhancing didactic processes, especially in the context of online courses.