Artykuł współautorstwa prof. Marcina Zajenkowskiego w Current Directions in Psychological Science
04 czerwca 2020

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się artykuł autorstwa dr. hab. Marcina Zajenkowskiego, prof. ucz. i dr. hab. Michaela Dufnera (Universität Witten/Herdecke) na temat inteligencji i narcyzmu w prestiżowym czasopiśmie Current Directions in Psychological Science, w którym artykuły na ważne naukowe tematy publikowane są wyłącznie na zaproszenie redaktorów.

Badacze dokonują przeglądu dotychczasowych badań na temat narcyzmu i tego jak osoby narcystyczne spostrzegają inteligencję. Autorzy zauważają, że osoby charakteryzujące się wysokim narcyzmem wielkościowym mają dużą potrzebę poczucia sprawczości i kontroli. Inteligencja może sprzyjać poczuciu sprawstwa, ponieważ jej wysoki poziom ma duże znaczenie dla osiągania sukcesów życiowych a co za tym idzie jest cechą wielce pożądaną przez narcyzów.

Badania wskazują, że osoby narcystyczne rzeczywiście postrzegają się jako nadmiernie inteligentne, podczas gdy rzeczywisty poziom ich inteligencji nie różni się od poziomu osób nisko narcystycznych. Ponadto, poczucie własnej wyjątkowości intelektualnej jest źródłem pozytywnych odczuć i wysokiej samooceny dla narcyzów. Wreszcie, osoby narcystyczne widzą inteligencję przede wszystkim jako ważny instrument w relacjach społecznych. Poprzez przechwalanie się własnym IQ mogą pokazać wyższość nad innymi i potwierdzić swoją wielkościowość.

Więcej w artykule:

https://journals.sagepub.com/eprint/QZKNN6T8WSK5SWEBERSX/full?fbclid=IwAR3ofKI9tpGxC6MrurJkNMAPKPHokrIfae2L51iyWbzphMxblbcdq4zGwRg


Debata o administracji z kandydatami na rektora UW
02 czerwca 2020

8 czerwca odbędzie się debata z kandydatami na rektora UW. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie roli administracji na uniwersytecie. Spotkanie będzie transmitowane online. Pytania można nadsyłać do 7 czerwca.

W wyborach na rektora UW w kadencji 2020-2024 biorą udział: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki. Głosowanie odbędzie się 17 czerwca. Pierwsza debata z kandydatami odbyła się 25 maja, dostępna jest na kanale YouTube UW. Druga dotyczyć będzie spraw związanych z uczelnianą administracją. Udział w niej potwierdzili już wszyscy kandydaci.

Debata odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Spotkanie z kandydatami można będzie oglądać na żywo na kanale YouTube UW oraz bezpośrednio przez stronę główną UW. Transmisja rozpocznie się 8 czerwca o godz. 14.00. Potrwa około 2 godzin.

Prowadzący zadadzą kandydatom 10 pytań dotyczących spraw administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Połowa będzie pochodziła od elektorów reprezentujących pracowników NNA (niebędących nauczycielami akademickimi), a połowa z pytań przesłanych przez inne osoby.

Pytania można przesyłać do 7 czerwca do końca dnia poprzez formularz.

Każdy z kandydatów będzie miał 3 minuty na odpowiedź. Na pierwsze pytanie profesorowie odpowiadać będą w kolejności alfabetycznej, a na następne kolejno z przesunięciem o 1. Podczas debaty pytania będą losowane i zadawane przez obecnych na sali kandydatów na senatorów z kurii NNA i samych elektorów.

Debatę poprowadzą Maria Cywińska, dyrektor administracyjna Wydziału Psychologii, Ewa Szkop z Biura Wspomagania Rozwoju oraz Konrad Zawadzki, wicedyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – inicjatorzy spotkania.

Źródło >>


[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich MNiSW wydało następujący komunikat:

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Źródło >> 


Oferta pracy: pracownik sekretariatu studiów podyplomowych
01 czerwca 2020

Wydział Psychologii UW poszukuje osoby, która dołączy do zespołu Sekretariatu Studiów Podyplomowych. Sekretariat odpowiada za obsługę słuchaczy i wykładowców oraz przygotowanie i nadzorowanie zjazdów od strony organizacyjnej. 

Zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów UW, którzy ze względu na sytuację pandemii stracili dotychczasowe źródło dochodów.

Do Twoich obowiązków należeć będzie między innymi:

● kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz mailowy z wykładowcami i słuchaczami,
● prowadzenie dokumentacji studiów i słuchaczy,
● przygotowywanie materiałów do zajęć,
● monitorowanie przebiegu zajęć podczas zjazdów.

Zapraszamy, jeśli jesteś osobą:

● dyspozycyjną (przede wszystkim w weekendy),
● łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi,
● odpowiedzialną, dokładną i cierpliwą,
● sprawnie obsługującą programy Word, Excel i PowerPoint,

Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia zawodowego – choć doświadczenie w pracy biurowej będzie mile widziane!

Możemy zaoferować:

● możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na studiach (zapraszamy studentów!),
● zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (do uzgodnienia 10-20 godz. tygodniowo),
● możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze pracy administracyjnej,
● pracę w sympatycznym zespole.

Miejsce pracy: Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

Zatrudnienie: od września 2020 r.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 31 lipca 2020 r. na adres: podyplomowe@psych.uw.edu.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.