Wybory do Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału

Szanowni Państwo,
 
w dniu dzisiejszym ruszy etap zgłaszania kandydatów na członków Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału. Kandydatów mogą Państwo zgłaszać do 15.06.2020 do godziny 16.00.
 
Zgłoszenia będzie przyjmować Wydziałowa Komisja Wyborcza. Wkrótce dostaną Państwo link do ankiety zgłoszeniowej. Uprzejmie informujemy, że można zgłaszać jedynie osoby z własnej grupy (pracownicy „samodzielni” mogą zgłaszać jedynie pracowników „samodzielnych” itd.). W związku z tym, każda grupa pracowników otrzyma osobny link.
 
WAŻNE INFORMACJE
Grupy pracowników, które mogą zgłaszać swoich kandydatów:
– „samodzielni” (profesorowie, profesorowie uczelni oraz doktorzy habilitowani) – w tej grupie zgłaszają Państwo wyłącznie kandydatów do RW, ponieważ do KEW wchodzą WSZYSCY przedstawiciele tej grupy.
– „niesamodzielni” (pozostali nauczyciele akademiccy) 
– „administracyjni” (niebędący nauczycielami akademickimi) 
 
W ramach jednej ankiety będą mogli Państwo zgłaszać kandydatów i do RW i do KEW. Zgłaszając daną osobę należy zaznaczyć do którego organu jest to zgłoszenie. Członkowie RW i Elektorzy – nie muszą być tymi samymi osobami, ale mogą.
 
Aktualny regulamin Wydziału precyzuje, ile osób z każdej grupy społeczności Wydziału wchodzi do Rady:

2. W skład Rady Wydziału wchodzą: 2) Dziekan jako przewodniczący; 3) prodziekani Wydziału; 4) przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych, w liczbie 24; 5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie czterech; 6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie dwóch; 7) przedstawiciele studentów, w liczbie pięciu; 8) przedstawiciele doktorantów, w liczbie dwóch.”; 

 
W przypadku tych wyborów zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze, mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na Wydziale. 
 
Kolejne etapy wyborów do Rady Wydziału to zbieranie przez Komisję zgód zgłoszonych kandydatów na udział w wyborach oraz  
głosowanie na zgłoszonych kandydatów. 
Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu Ankieter, 18.06.2020 r w godzinach 0.00 – 23.59. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować.
 
Gdyby mieli Państwo jakieś pytania lub spostrzeżenia, prosimy o kontakt. Dla naszej Komisji ten tryb przeprowadzenia wyborów to nowa rzecz. Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zapewnić Państwu dostęp do informacji o sposobie głosowania, procedurach i terminach. Jesteśmy w stałym kontakcie z Uczelnianą Komisją Wyborczą oraz administratorem systemu Ankieter.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Agnieszka Wojnarowska
 
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

Data publikacji: 09 czerwca 2020