Stanowisko społeczności Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ataków na osoby LGBT+
26 czerwca 2020

Rada Wydziału Psychologii UW podjęła w dniu 23 czerwca 2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska społeczności Wydziału Psychologii w sprawie ataków na osoby LGBT+.

Nie ma lepszej ani gorszej płci czy orientacji psychoseksualnej. Wszyscy jesteśmy równi, choć, na szczęście, różni. Jesteśmy równi, a nasz kraj jest wspólnym domem, który wszystkim powinien dawać poczucie bezpieczeństwa. Jako społeczność Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakami na osoby LGBT+, jakich dopuszczają się osoby publiczne, w tym najwyżsi urzędnicy państwowi. Chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec krzywdzących wypowiedzi w dyskursie publicznym.

Zarówno historia ludzkości, jak i badania naukowe pokazują, że stygmatyzujące wyodrębnianie grupy osób ze społeczeństwa sprzyja jej obrażaniu i poniżaniu oraz może prowadzić do dehumanizacji. To niezwykle groźne zjawiska. Skutkują nie tylko psychicznym cierpieniem poszczególnych osób, ale także narażają je na dyskryminację i przemoc. Raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015 – 2016” (Świder, Winiewski, 2017) pokazuje, że blisko 70% osób LGBTA w Polsce w jakimś momencie swojego życia doznało przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Prawa człowieka są fundamentem współczesnej cywilizacji europejskiej. Każdemu człowiekowi, bez względu na płeć czy orientację psychoseksualną, należy się poszanowanie godności, podmiotowości i autonomii. Orientacja psychoseksualna jest właściwością indywidualną, która stanowi element tożsamości i bezwzględnie nie podlega wartościowaniu. Odwoływanie się do niej w warunkach debaty wyborczej świadczy nie tylko o anachronicznych poglądach, ale jest przejawem naruszania dóbr osobistych części polskich obywateli. Dlatego z całą mocą wzywamy do zaprzestania ataków na osoby LGBT+. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z rzetelnymi opracowaniami prezentującymi współczesną wiedzę o seksualności człowieka, sytuacji osób z mniejszości seksualnych oraz sposobów wspierania rozwoju społeczeństwa świadomego różnorodności i szanującego wartość każdej osoby.

LINK DO UCHWAŁY >>


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych”
25 czerwca 2020

Poszukujemy doktoranta – stypendysty do prowadzania badania ankietowego w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 18 nr umowy UMO-2019/35/B/HS6/00141 „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych”.

Opis stanowiska:

W ramach projektu realizowane będą badania ankietowe w grupie pacjentów zakażonych wirusem HIV głównie w Warszawie, ale również w innych miastach Polski (m.in. Szczecin, Łódź, Wrocław).

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:
a. statusu doktoranta/ki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia;
b. doświadczenia praktycznego w prowadzeniu badań ankietowych w szpitalach wśród chorych somatycznie, w tym przede wszystkim wśród osób zakażonych wirusem HIV;
c. doświadczenia naukowego (publikacje; wystąpienia konferencyjne) w problematyce radzenia z przewlekłą chorobą somatyczną;
d. znajomości metodologii zbierania danych w ramach tzw. intensywnych badan podłużnych metodą dzienniczków online;
e. pełnej dyspozycyjności, samodzielności w realizacji zadań w ramach powierzonego stanowiska oraz oczywiście zainteresowania w tematyce projektu badawczego.

Więcej informacji >>

Załącznik_klauzula o przetwarzaniu danych >>


Spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB IV „Przekraczanie granic humanistyki”. Linki do formularzy rejestracyjnych na pozostałe spotkania dostępne są pod adresem: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/06/spotkania-informacyjne-na-temat-dzialan-w-ramach-pob-i-ii-i-iii/

Harmonogram spotkań:

  • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB I „Badania dla Ziemi”
  • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB II „U podstaw mikro i makro świata”
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB III „Wyzwanie petabajtów”
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku. Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/sprawozdanie-rektora-z-dzialalnosci-uczelni-w-2019-roku/


Zmiana przebiegu rejestracji na zajęcia
24 czerwca 2020

Ze względu na trwające prace nad zasadami realizacji zajęć w systemie hybrydowym w semestrze zimowym (częściowo w sali, częściowo online) wstrzymaliśmy tymczasowo kolejną turę rejestracji na kursy. Powinna ona ruszyć na początku lipca – dokładny termin przekażemy Państwu niebawem.


Po I turze rejestracji ujawniły się też problemy z utrzymaniem mechanizmu kontroli limitów zapisów. Dlatego musieliśmy nieznacznie skorygować zasady rejestracji na zajęcia specjalizacyjne, by zapewnić równy i sprawiedliwy dostęp dla wszystkich zainteresowanych – poprawki są widoczne w zarządzeniu KJD na stronie
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2020/06/ZarzadzenieKJD2020_2_zapisyNaZajecia-2.pdf


Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+
23 czerwca 2020

Informujemy, że Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia podjęła uchwałę w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+.

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego w pełni
podziela stanowisko przyjęte przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+. Stwierdzamy, że
nieprzestrzeganie elementarnych zasad poszanowania godności i równości traktowania
każdego człowieka jest niedopuszczalne w dyskursie publicznym i wyrządza trwałe
szkody w życiu społecznym. Solidaryzujemy się ze wszystkimi osobami, które
doświadczyły dehumanizacji i wykluczenia.

Link do uchwały >>