[COVID-19] Możliwość kontynuacji pracy badawczej na Wydziale Psychologii
05 maja 2020
Zgodnie z najnowszymi decyzjami Rektora UW z 30.04, od poniedziałku 4 maja istnieje możliwość, aby wystąpić do kierownika jednostki o zgodę na kontynuację badań naukowych na miejscu (w budynkach UW)
 
„2a) Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego może także udzielać zgody na pracę na miejscu, w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości prowadzenia badań naukowych przez pracowników i doktorantów, a także studentów w zakresie w jakim wykonują pracę badawczą pod kierownictwem opiekunów naukowych, zapewniając warunki bezpieczeństwa uwzględniające aktualny stan zagrożenia dla zdrowia”  (Zarządzenie nr 81). 
 
Pod linkiem znajdują się szczegółowe informacje, które zostały umieszczone w dokumencie Google po to, aby zachować możliwość aktualizacji, kiedy będą następowały kolejne zmiany przepisów:
https://docs.google.com/document/d/1uJYq_36Z62muLYXFW8n6wYUBtVoZPktEY34_bkSZlvw/edit?usp=sharing
 
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z dyrektor administracyjną Marią Cywińską: maria.cywinska@psych.uw.edu.pl

[COVID-19] Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Zarządzenie określa m.in. narzędzia informatyczne, które mogą być wykorzystane do kontroli przebiegu egzaminów i zaliczeń oraz ich rejestracji.

Więcej informacji >> 


Dni Studenckie UW – spotkanie ze studentami Wydziału Psychologii UW
04 maja 2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiowaniem na Wydziale Psychologii UW na spotkanie z naszymi studentami, które odbędzie się 9 maja o godz. 14:00. 

Spotkanie jest częścią Dni Studenckich UW – nowej inicjatywy adresowanej do kandydatów na studia. Osoby zainteresowane ofertą edukacyjną uczelni będą mogły dowiedzieć się więcej na ten temat z perspektywy samych studentów. Wydarzenie organizowane jest przez Samorząd Studentów UW oraz 28 samorządów jednostkowych. 

Kandydaci mogą zgłaszać swoje pytania związane z rekrutacją i studiowaniem na UW za pomocą formularza. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 


Zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19. Raport wstępny z badania naukowego kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Dragan

Sytuacja pandemii może być postrzegana jako traumatyczna. Wiele osób zgłasza nasilone objawy psychopatologii, takie jak ciągły lęk, obniżenie nastroju, przewlekłe napięcie. Występowaniu objawów zaburzeń psychicznych sprzyja utrzymujące się, negatywne myślenie (ruminowanie).

Obecna sytuacja epidemiologiczna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń adaptacyjnych i innych zaburzeń emocjonalnych (zespołu stresu pourazowego – PTSD, zaburzeń depresyjnych i lękowych). Celem badania była ocena występowania objawów tych zaburzeń w dużej grupie badanych przez Internet.

Ankietę wypełniło jak dotychczas 1390 osób w wieku od 18 do 78 lat. Większość, bo 78% próby, to kobiety; 20,9% – mężczyźni, a 1,1% to osoby, które określiły swoją płeć jako inną.

66,3% biorących udział w badaniu deklaruje, że pracuje zdalnie.

Najczęściej wskazywanym stresorem jest aktualna epidemia koronawirusa – 75% próby określa ją jako stresujące wydarzenie.

W dalszej kolejności relacjonowano zbyt dużą lub małą ilość pracy (73%). Natomiast 70% badanych wskazuje na presję czasu związaną z terminowym wywiązywaniem się z zadań. Potwierdza to przypuszczenia, że sytuacja zawodowa jest głównym znaczącym stresorem towarzyszącym pandemii.

 

Zdrowie psychiczne

Ponad połowa badanych (51%) zgłasza objawy wskazujące na załamanie funkcjonowania i wykonywania codziennych obowiązków.

Nasilone objawy depresyjne zgłasza 38% badanych. Aż 62% uczestników badania relacjonuje nasilone objawy lęku uogólnionego, polegające na stałym odczuwaniu lęku lub nadmiernym zamartwianiu się, w znaczny sposób wpływającym na wiele obszarów funkcjonowania w życiu codziennym.

Znaczący odsetek badanych (37%) wskazuje na objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD). Zaburzenie to jest następstwem zdarzenia traumatycznego, a więc związanego z zagrożeniem życia i zdrowia. Sytuacja pandemii Covid-19 może być postrzegana jako taki właśnie rodzaj doświadczenia.

Wysoki odsetek badanych relacjonuje ogólnie objawy, które są charakterystyczne dla stanu nasilonego stresu, a także zaburzenia adaptacyjnego, będącego zakłóceniem przystosowania w reakcji na stresujące wydarzenie bądź sytuację. Objawia się to nadmierną koncentracją na stresującej sytuacji lub jej konsekwencjach, ciągłym myśleniu o niej, nadmiernym zamartwianiem się. Takiemu negatywnemu myśleniu towarzyszą inne objawy, takie jak zaburzenia snu czy problemy z koncentracją.

Objawy tego rodzaju wskazuje aż 71% badanych, a u 13% można z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać występowanie zaburzenia adaptacyjnego.

Uzyskane rezultaty pokazują, jak ważna jest kwestia monitorowania zdrowia psychicznego w czasie pandemii (oraz w związku z jej skutkami).

Więcej na temat zagadnienia stresu traumatycznego można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym: www.ptbst.org.pl

Informacja o bezpłatnej pomocy psychologicznej w Warszawie w związku z epidemią koronawirusa przygotowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW: cpp.uw.edu.pl/bezplatna-pomoc-w-w-wie/

 


[COVID-19] Rektor UW zapowiada zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, w krótkim nagraniu zapowiada majowe zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu. Rektor wydał też dwa nowe zarządzenia: o wprowadzeniu ograniczonej możliwości pracy badawczej na terenie uczelni od 4 maja oraz przedłużające zawieszenie zajęć na uczelni do 24 maja.

 

Zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2020

Źródło >>


Targi Specjalizacji Online 2020
01 maja 2020

W najbliższy poniedziałek i wtorek (4-5 maja) odbędą się Targi Specjalizacji Online, podczas których kierownicy zaprezentują poszczególne specjalizacje oraz odpowiedzą na pytania zainteresowanych. Wydarzenie jest dedykowane przede wszystkim studentom 2 i 3 roku, jednak chętni studenci z 1 roku również mogą dołączyć do spotkań.

Harmonogram:

poniedziałek 4.05    
Neuropsychologia kliniczna 11.00-12.00 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
Psychologia zdrowia i rehabilitacji 12.30-13.30 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
Psychologia wychowawcza 14.00-15.00 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
Psychologia organizacji i pracy 15.30-16.30 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
     
wtorek 5.05    
Psychoterapia 11.00-12.00 https://meet.google.com/aax-axmj-ece
Psychologia kliniczna dziecka i rodziny 12.30-13.30 meet.google.com/nyi-yswe-euc
Psychologia sądowa 15.00-16.00 https://meet.google.com/aax-axmj-ece
Psychologia biznesu 18.00-19.00 https://zoom.us/j/96282461241