Komunikat BUW dot. przedłużenia ważności kont czytelników do 31.10.2020

Informujemy, że konta studentów, doktorantów i pracowników UW oraz czytelników korzystających z BUW-u i BW w ramach SWW, których data ważności kończyła się w dniach 9 lutego – 30 października 2020, zostały automatycznie przedłużone do 31 października 2020. 

UWAGA: automatyczne przedłużenie nie dotyczy kont utworzonych tymczasowo na potrzeby korzystania z zasobów elektronicznych, z datą ważności do 31 maja 2020. Te konta muszą być przedłużone osobiście w Wypożyczalni Miejscowej BUW.  

Informacje nt. regulacji dotyczących ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i pracowniczych są dostępne na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego


Data publikacji: 26 maja 2020