From Conflict to Dialogue? Lessons of the Polish Round Table ‘89 – numer specjalny Social Psychological Bulletin

Polecamy lekturę nowego numeru specjalnego Social Psychological Bulletin (pod red. M. Kofty, M. Bilewicza, oraz S. Reichera), vol. 14, no. 4, zatytułowanego From Conflict to Dialogue? Lessons of the Polish Round Table ‘89”.

Autorzy dokonują w nim analizy warunków psychologicznych, które umożliwiły przezwyciężenie wielkiego konfliktu społecznego uważanego za nierozwiązywalny (intractable) i wprowadzenie pokojowej zmiany społecznej w makro-skali (prowadząc do „przeskoku” z autorytarnego systemu społecznego do liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej).

Istotny wkład w to historyczne dokonanie mają polscy psychologowie społeczni, wieloletni pracownicy Wydziału Psychologii UW: profesor Janusz Reykowski (który, reprezentując przy Stoliku Politycznym stronę rządową, wypracował wespół z profesorem Geremkiem – reprezentantem strony solidarnościowej –  reformę systemu politycznego, umożliwiającą przeprowadzenie wyborów 4-go czerwca 1989) oraz profesor Janusz Grzelak (który był wiceprzewodniczącym Stolika Edukacyjnego oraz doradcą d.s. negocjacji całej strony solidarnościowej). Obaj profesorowie są autorami target papers w omawianym tu numerze specjalnym. W swoich opracowaniach nie tylko relacjonują przebieg negocjacji Okrągłego Stołu, ale i dostarczają niezwykle interesującej diagnozy psychologicznych mechanizmów, odpowiedzialnych za ostateczny sukces tych negocjacji.

Pełne streszczenie numeru >>

Link do Social Psychological Bulletin (open access): spb.psychopen.eu

 


Data publikacji: 11 maja 2020