From Conflict to Dialogue? Lessons of the Polish Round Table ‘89 – numer specjalny Social Psychological Bulletin
11 maja 2020

Polecamy lekturę nowego numeru specjalnego Social Psychological Bulletin (pod red. M. Kofty, M. Bilewicza, oraz S. Reichera), vol. 14, no. 4, zatytułowanego From Conflict to Dialogue? Lessons of the Polish Round Table ‘89”.

Autorzy dokonują w nim analizy warunków psychologicznych, które umożliwiły przezwyciężenie wielkiego konfliktu społecznego uważanego za nierozwiązywalny (intractable) i wprowadzenie pokojowej zmiany społecznej w makro-skali (prowadząc do „przeskoku” z autorytarnego systemu społecznego do liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej).

Istotny wkład w to historyczne dokonanie mają polscy psychologowie społeczni, wieloletni pracownicy Wydziału Psychologii UW: profesor Janusz Reykowski (który, reprezentując przy Stoliku Politycznym stronę rządową, wypracował wespół z profesorem Geremkiem – reprezentantem strony solidarnościowej –  reformę systemu politycznego, umożliwiającą przeprowadzenie wyborów 4-go czerwca 1989) oraz profesor Janusz Grzelak (który był wiceprzewodniczącym Stolika Edukacyjnego oraz doradcą d.s. negocjacji całej strony solidarnościowej). Obaj profesorowie są autorami target papers w omawianym tu numerze specjalnym. W swoich opracowaniach nie tylko relacjonują przebieg negocjacji Okrągłego Stołu, ale i dostarczają niezwykle interesującej diagnozy psychologicznych mechanizmów, odpowiedzialnych za ostateczny sukces tych negocjacji.

Pełne streszczenie numeru >>

Link do Social Psychological Bulletin (open access): spb.psychopen.eu

 


Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu – przewidziane wynagrodzenie

Poszukujemy ochotników do udziału w badaniu realizowanym przez Human Interactivity & Language Lab na Wydziale Psychologii UW. Badamy zmiany w wykorzystaniu technologii telekomunikacyjnych w związku ze stanem epidemicznym, ich wpływ na rytmy dnia oraz nastrój. Badanie ma formę krótkich kwestionariuszy wypełnianych online o różnych porach dnia (4 razy dziennie, w sumie około 10 minut dziennie) przez okres 14 dni. Za udział w badaniu przewidziane jest wynagrodzenie w postaci bonów towarowych o wartości 100 zł.

Więcej informacji w formularzu zgłoszeniowym: https://forms.gle/8Zj615ikPSWUY9Tq8

 

 


Konkurs na najlepszy poster naukowy – zgłoszenia

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszeniami do konkursu na najlepszy poster naukowy. Szczegóły dotyczące regulaminu konkursu znajdują się pod linkiem.

Wyniki zostały ogłoszone podczas przemówienia online dziekan prof. Dominiki Maison z okazji Święta Wydziału 12 maja 2020 r., którego transmisję można obejrzeć na wydziałowym kanale YouTube.

Komisja zdecydowała, że nagrody Dziekana za najlepszy poster naukowy w 2020 roku otrzymają kolejno wg kategorii i miejsca na podium:

  • Najlepszy studencki poster naukowy:
    • I miejsce – Piotr Grajewski (IV rok Psychologia)
    • II miejsce – Diana Jaworska (V rok MISH)
    • III miejsce – Zuzanna Laudańska (V rok MISMAP)
  • Najlepszy doktorancki poster naukowy: Paweł Łowicki

 

Postery autorstwa studentów:

 

Postery autorstwa doktorantów: