[COVID-19] Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
28 maja 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii UW z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.

Zarządzenie jest również dostępne w zakładce Dla studenta > Informator studencki > Ważne dokumenty.

Informator studencki


Raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19”
27 maja 2020

 

Jedna z grup badawczych pracujących w ramach Psychological aspects of the Epidemic – research alliance opracowała raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19” przeprowadzonego w ramach panelu internetowego w grupie 1179 osób dorosłych w Polsce (reprezentatywnej pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania) w pierwszej połowie maja. 

W badaniu zespołu badawczego przeprowadzonym przed pandemią 16,2% osób badanych w wieku 18-34 lat przejawiało wysoki poziom dystresu w postaci nasilonego smutku i przygnębienia o klinicznie istotnym nasileniu, a w czasie pandemii odsetek osób doświadczających takiego rodzaju dystresu jest ponad dwukrotnie większy (36,6%). Najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego zaobserwowano w grupie wiekowej osób młodych w wieku 18-24 lata (istotnie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego występował u osób stanu wolnego oraz w związkach nieformalnych, które nie mieszkają razem ze swoim/swoją partnerem/partnerką; u osób, które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji; u osób, który były lub są prawie pewne, że były zakażone koronawirusem; jak również u tych, które straciły pracę i/lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

Ważne byłoby, aby psycholodzy i psychiatrzy podjęli starania, aby tym grupom osób zaoferować i ułatwić możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i wsparcia w radzeniu sobie ze zmianami i wyzwaniami związanymi z epidemią i jej konsekwencjami. Wyniki kolejnych fal badania podłużnego pozwolą sprawdzić czy wysoki poziom dystresu jest zjawiskiem przejściowym, związanym z mierzeniem się z konsekwencjami epidemii, i koniecznością obciążającej emocjonalnie adaptacji do wymuszonych zmian w funkcjonowaniu, czy też w pewnych grupach objawy depresyjne i lękowe utrzymywać się będą w czasie, przybierając postać chroniczną.

 

Zapraszamy do przeczytania raportu >>

 

Zachęcamy również do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

Grupa badawcza „Psychological Aspects of the Epidemic”
26 maja 2020
 
Zapraszamy do śledzenia działań powstałej na naszym wydziale grupy badawczej Psychological Aspects of the Epidemic.
 
Nasi naukowcy podjęli badania dotyczące psychologicznych aspektów i konsekwencji epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Utworzona grupa integruje badaczy z różnych dziedzin psychologii m.in. psychologii klinicznej osoby dorosłej, psychologii klinicznej dziecka i rodziny, psychologii zdrowia, psychologii rozwojowej, wychowawczej, neuropsychologii, psychologii społecznej i osobowości oraz psychologii ekonomicznej.
 
Zachęcamy do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki na stronie Wydziału, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

Komunikat BUW dot. przedłużenia ważności kont czytelników do 31.10.2020

Informujemy, że konta studentów, doktorantów i pracowników UW oraz czytelników korzystających z BUW-u i BW w ramach SWW, których data ważności kończyła się w dniach 9 lutego – 30 października 2020, zostały automatycznie przedłużone do 31 października 2020. 

UWAGA: automatyczne przedłużenie nie dotyczy kont utworzonych tymczasowo na potrzeby korzystania z zasobów elektronicznych, z datą ważności do 31 maja 2020. Te konta muszą być przedłużone osobiście w Wypożyczalni Miejscowej BUW.  

Informacje nt. regulacji dotyczących ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i pracowniczych są dostępne na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego


Rejestracje na przedmioty obligatoryjne II-IV na semestr zimowy 2018/2019

ROK I

Rejestracja na przedmioty I roku będzie aktywna we wrześniu.

 

ROK II

W semestrze zimowym II roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
2500-PL-PS-OB2Z-1 Psychologia procesów poznawczych II Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-2 Psychologia rozwoju człowieka I Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-3 Podstawy pomiaru psychometrycznego Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-4 Psychologia emocji i motywacji Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-5 Statystyka II Ćwiczenia Tak (bloki i I seria)
2500-PL-PS-OB2Z-6 Psychologia eksperymentalna Ćwiczenia Tak (bloki i I seria)

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2020Z-OB.
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.
W rejestracji nie obowiązują dedykacje.

oraz rejestracja 2500-PL-2020Z-II-B

Kod Nazwa Dedykowane
2500-REJESTR-II-D Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb dzienny Tak
2500-REJESTR-II-W Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb wieczorowy Tak

W zależności od wybranych bloków, wszyscy studenci zostaną przepisani do odpowiednich grup przedmiotów.

2500-PL-PS-OB2Z-5 Statystyka II Ćwiczenia
2500-PL-PS-OB2Z-6 Psychologia eksperymentalna Ćwiczenia

 

Harmonogram bloków

Bloki dzienne II rok

Nr bloku Psychologia eksperymentalna Statystyka II
1 Poniedziałek 8:30 Poniedziałek 10:15
2 Poniedziałek 10:15 Poniedziałek 8:30
3 Poniedziałek 12:00 Poniedziałek 13:45
4 Poniedziałek 13:45 Poniedziałek 12:00
5 Środa 8:30 Środa 10:15
6 Środa 10:15 Środa 8:30
7 Piątek 10:15  Piątek 8:30
8 Piątek 12:00 Piątek 10:15
9 Piątek 13:45 Piątek 12:00

 

Bloki wieczorowe II rok

Nr bloku Psychologia eksperymentalna Statystyka II
1 Poniedziałek 16:00 Poniedziałek 17:45
2 Poniedziałek 17:45 Poniedziałek 16:00
3 Wtorek 16:00 Wtorek 19:30
4 Wtorek 17:45 Wtorek 16:00
5 Wtorek 19:30 Wtorek 17:45

 

ROK III

W semestrze zimowym III roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
2500-PL-PS-OB3Z-1 Psychologia osobowości Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-2 Diagnoza psychologiczna Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-4 Wywiad i rozmowa psychologiczna Ćwiczenia Tak

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2020Z-OB.
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.
Dedykacja obowiązuje w I serii zapisów.

 

ROK IV

W semestrze zimowym IV roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
2500-PL-PS-OB4Z-1 Etyka zawodu psychologa Wykład Nie

Przedmiot będzie dostępny w rejestracji 2500-PL-2020Z-OB.
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA
DLA STUDENTÓW MISH/MISMAP
ORAZ PSYCHOLOGII RAMACH WARUNKU/POPRAWKI

Rejestracja na zajęcia I roku będzie aktywna we wrześniu.

Zapisy na zajęcia II, III i IV roku dostępne są w rejestracji 2500-PL-2020Z-OB.
Rejestracja bezpośrednio do wybranych grup, do limitu grupy.

W I serii obowiązują dedykacje na ćwiczenia i seminaria – dostępne będą grupy w terminach DZIENNYCH.

Do rejestracji zostali dodani aktywni studenci programów SJ-MSMP, SJ-PRK-PS-MISH.

Jeżeli w USOSweb rejestracja 2500-PL-2020Z-OB nie jest widoczna należy wysłać maila z numerem indeksu na adres USOSWEB@psych.uw.edu.pl


Komunikat dot. egzaminów certyfikacyjnych biegłości językowej w sesji letniej 2020
25 maja 2020

Publikujemy informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej.

Podstawowym źródłem informacji jest strona Rady Koordynacyjnej: certyfikacja.uw.edu.pl, na której ukazują się wszelkie aktualizacje i najnowsze informacje. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów 
http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/