[COVID-19] Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów
23 kwietnia 2020

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów.

Więcej informacji >> 


Konkurs na najlepszy poster naukowy 2020
21 kwietnia 2020

W imieniu dziekan prof. dr hab. Dominiki Maison oraz Rady Samorządu Studentów Wydziału Psychologii UW zapraszamy wszystkich naszych studentów oraz doktorantów do udziału w tegorocznym konkursie na najlepszy poster (plakat) naukowy. Wyniki zostaną ogłoszone podczas przemówienia online dziekan prof. Dominiki Maison z okazji Święta Wydziału 12 maja 2020 r.

 

ZASADY OGÓLNE:

W konkursie mogą brać udział studenci i doktoranci Wydziału Psychologii UW (w tym kierunki Stosowana Psychologia Zwierząt oraz WISP), studenci Kognitywistyki II stopnia oraz studenci MISH i MISMAP (tylko studenci, dla których psychologia jest pierwszym kierunkiem).

Dziedzina zagadnienia, na podstawie którego mogą Państwo stworzyć swoje plakaty, jest dowolna; najważniejsze, aby związana była nadal z psychologią. Do konkursu mogą być zgłaszane postery dotyczące prac rocznych empirycznych, prac magisterskich oraz prac naukowych doktorantów autorstwa indywidualnego lub grupowego.

W przypadku pracy grupowej, każdy autor musi być studentem ww. kierunków lub doktorantem Wydziału Psychologii UW. W razie wygranej nagroda jest dzielona po równo między członków grupy.

Poster należy przygotować w formacie pdf. Należy również pamiętać, aby był zgodny z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania posterów konferencyjnych.

Przykładowe szablony posterów naukowych oraz instrukcję jak je edytować znajdą Państwo na stronie:

http://psych.uw.edu.pl/dla-pracownikow/materialy-szablony-itp/

 

ZASADY OCENY I ETAPY KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 I etap – do dnia 3 maja 2020 r. na adres mailowy dean_stud@psych.uw.edu.pl należy wysłać abstrakt pracy, którego objętość nie przekracza 800 słów.

    • W tytule maila należy napisać „Konkurs na poster”.
    • W treści wiadomości powinien znaleźć się abstrakt pracy wraz z informacją o autorze/autorach i studiowanym kierunku lub statusie doktoranta Wydziału Psychologii UW.
    • Do następnego etapu zostanie zakwalifikowane maksymalnie 20 autorów najlepszych abstraktów, które oceniane będą pod względem dojrzałości i walorów merytorycznych pracy.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu autorzy zostaną powiadomieni mailowo do 6 maja 2020 r.

II etap – osoby zakwalifikowane do drugiego etapu powinny złożyć postery w formacie pdf w terminie do dnia 10 maja 2020 r. przesyłając je na adres promocja@psych.uw.edu.pl.

    • W dniu 12 maja 2020 r. komisja dokona oceny 20 prac, które zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Psychologii UW.

 

NAGRODY:

Dla najlepszych posterów przewidziane są nagrody pieniężne przyznawane według poniższych kategorii:

  • Najlepszy studencki poster naukowy:

I miejsce – 600 pln

II miejsce – 450 pln

III miejsce – 250 pln

  • Najlepszy doktorancki poster naukowy – 600 pln.

Ogłoszenie wyników odbędzie 12 maja 2020 r. podczas wystąpienia prof. Dominiki Maison transmitowanego online. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

 

REGULAMIN KONKURSU >>

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich prac!


[COVID-19] Prof. Andrzej Tarlecki o nowych rozwiązaniach w zakresie spraw pracowniczych
20 kwietnia 2020

16 kwietnia została wydana ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zdalnych egzaminów i obron. O tym, co dla uczelni, pracowników, doktorantów i studentów UW wynika z przepisów ustawy oraz z najnowszych zarządzeń rektora, opowiada prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej.

Poza ustawą, pojawiły się nowe akty wewnątrzuczelniane. Zarządzenia rektora z 17 kwietnia regulują m.in. kwestie zatrudniania nauczycieli akademickich na część etatu, nominowania na stanowiska uczelniane i przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Poniżej znajdują się odniesienia do aktów prawnych, o których mówi prof. Andrzej Tarlecki:

 

Źródło >>


Dzień Otwarty UW 2020
15 kwietnia 2020

Chcesz studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ale masz jeszcze sporo pytań? – chętnie na nie odpowiemy podczas Dnia otwartego naszej uczelni.

Obecna sytuacja nie przeszkodzi nam, żeby spotkać się z Wami online. Mimo zmienionej formuły każdy z Was będzie mógł:
– zapoznać się ofertą studiów i zasadami rekrutacji,
– zadać pytanie pracownikom Biura ds. Rekrutacji, przedstawicielom Zarządu Samorządu Studentów UW i Welcome Pointu,
– dowiedzieć się więcej o studenckich organizacjach, wsparciu socjalnym, mobilności itp.

W programie naszego wydarzenia przewidujemy też część specjalną, skierowaną do kandydatów zagranicznych. Zaprezentujemy podczas niej ofertę studiów i odpowiemy na zadawane po angielsku pytania.

Choć nie możemy spotkać się na terenie Uniwersytetu, to zabierzemy Was też na wirtualną wycieczkę, podczas której zobaczycie, jak wygląda nasza uczelnia.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia opublikujemy 20 kwietnia.
Bądźcie z nami i udostępnijcie informację o wydarzeniu swoim znajomym.

25 kwietnia, godz. 10.00 – 12.00, profil UW na Facebooku, transmisja wydarzenia na żywo. Transmisja będzie dostępna także po zakończeniu wydarzenia.

Wydarzenie na Facebooku >> 

Zapraszamy do wzięcia udziału w godz. 12:00-13:30 w spotkaniu online na żywo, przygotowanym przez przedstawicieli kierunków studiów – link do spotkania (Google Meet) >>

 


Grant Twinning (Horyzont 2020) dla prof. Joanny Rączaszek-Leonardi
14 kwietnia 2020

Z radością informujemy, że projekt prof. Joanny Rączaszek-Leonardi złożony w konkursie Twinning w ramach programu Horyzont 2020 został wybrany do finansowania przez Komisję Europejską.

Projekt „TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development” umożliwi Wydziałowi współpracę z wiodącymi ośrodkami i pracowniami badawczymi Uniwersytetów: Manchester, Aarhus i Roma La Sapienza. Celem utworzenia powiązań między ww. jednostkami a Wydziałem jest rozwinięcie nowych nurtów w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad rozumieniem, wyłanianiem się oraz użyciem pojęć i słów abstrakcyjnych w interakcjach społecznych, a także w interakcjach człowiek-sztuczny system inteligentny.

W ramach grantu Wydział otrzyma środki na rozwijanie platformy teoretycznej i metodologicznej dla badań, wizyty badawcze dla pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów, konferencje, czy też szkoły letnie. Realizacja tego projektu będzie ważnym krokiem na drodze do zwiększania potencjału Wydziału w ubieganiu się o najważniejsze europejskie granty badawcze w roli lidera i koordynatora.

 

Streszczenie projektu:

This project is aimed at strengthening the interdisciplinary field of research on the emergence, understanding and use of abstract concepts and words in human interaction, and its application to human-machine collaboration. The main goal is to strengthen the research and innovation potential of the UW as part of European Research Area (ERA) as well as its reputation and visibility in the ERA and worldwide through the collaboration with University of Manchester (UMan), Sapienza University of Rome (Uniroma1) and Aarhus University.

The three partners are especially well suited to collaborate towards the objectives: UMan provides expertise in computational modeling of abstract concepts and words in the context of developmental robotics. Uniroma1 provides strong theoretical background and expertise in experimental research, including neuroimaging studies. AU provides a complementary anthropological perspective and expertise in naturalistic research on the social dimension of abstraction. UW provides expertise in ecological approach to abstraction and in dynamical systems theory and methods, which has integratory potential for the field.

The objectives will be achieved by a series of joint activities logically planned to increase excellence both in the field and in the UW’s research and management potential: Theory Building and exchange of Complementary Methods; staff, ESRs and administration project-targeted exchanges, including a novel scheme for hands-on training (Microtwinning); joint publications and joint grant applications. The Twinning will result in the staff’s and ESRs’ increased research skills in the field, which is envisioned as one of the most crucial for the cognitive sciences and its exchanges with AI, stabilization of the improvements through structural and curriculum changes, transfer of skills to the grant-managing staff and through development of stable connection within ERA and with non-academic stakeholders as a reliable collaborator and leader.


Tytuł profesora dla dr hab. Ewy Haman
10 kwietnia 2020

Miło nam poinformować, iż dr hab. Ewa Haman otrzymała tytuł profesora nauk społecznych. Serdecznie gratulujemy!