Konkus na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii zwierząt (grupa badawczo-dydaktyczna)
27 kwietnia 2020

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii zwierząt
(pełny etat badawczo-dydaktyczny)

Termin składania aplikacji: 29 maja 2020 r.

 

PL praca_adiunkt_psych zwierząt_do_29_maja / ENG job_asst_prof_animal_psych_till_29_May

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests


Konkurs na stanowisko starszego asystenta (grupa dydaktyczna)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego asystenta
(pełny etat dydaktyczny)

Termin składania aplikacji: 29 maja 2020 r.

 

PL praca_st_asystent_dyd_psych_do_29_maja / ENG job_senior_asst_lect_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests


Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa badawczo-dydaktyczna)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta
(pełny etat badawczo-dydaktyczny)

Termin składania aplikacji: 29 maja 2020 r.

 

PL praca_adiunkt_psych_do_29_maja / ENG job_asst_prof_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests


Konkurs na 2 stanowiska starszego asystenta (grupa badawczo-dydaktyczna)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza 
KONKURS
na 2 stanowiska starszego asystenta
(2 pełne etaty badawczo-dydaktyczne)

Termin składania aplikacji: 29 maja 2020 r.

 

PL praca_2_st_asyst_psych_do_29_maja / ENG job_2_senior_asst_lect_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests


Targi tutorów 2020
23 kwietnia 2020

W dniach 27 i 28 kwietnia 2020 r. odbędą się Targi Tutorów organizowane we współpracy z Radą Samorządu Studentów. W tym roku odbędą się one w formie online. Inicjatywa ta pozwala sprawnie nawiązać współpracę z opiekunem w ramach seminarium empirycznego lub magisterskiego. W dniach Targów otwarta będzie również możliwość zarejestrowania się w grupie seminaryjnej.

Pod linkiem znajdują się preferowane przez opiekunów obszary tematyczne seminarium oraz godziny dyżuru online – kliknij tu >>


[COVID-19] Zasady obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów badawczych

Zasady obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów badawczych na podstawie zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19

Więcej informacji >>