[COVID-19] Zasady obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów badawczych

Zasady obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów badawczych na podstawie zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19

Więcej informacji >> 


Data publikacji: 23 kwietnia 2020