[COVID-19] Prof. Andrzej Tarlecki o nowych rozwiązaniach w zakresie spraw pracowniczych

16 kwietnia została wydana ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zdalnych egzaminów i obron. O tym, co dla uczelni, pracowników, doktorantów i studentów UW wynika z przepisów ustawy oraz z najnowszych zarządzeń rektora, opowiada prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej.

Poza ustawą, pojawiły się nowe akty wewnątrzuczelniane. Zarządzenia rektora z 17 kwietnia regulują m.in. kwestie zatrudniania nauczycieli akademickich na część etatu, nominowania na stanowiska uczelniane i przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Poniżej znajdują się odniesienia do aktów prawnych, o których mówi prof. Andrzej Tarlecki:

 

Źródło >>


Data publikacji: 20 kwietnia 2020