Grant Twinning (Horyzont 2020) dla prof. Joanny Rączaszek-Leonardi

Z radością informujemy, że projekt prof. Joanny Rączaszek-Leonardi złożony w konkursie Twinning w ramach programu Horyzont 2020 został wybrany do finansowania przez Komisję Europejską.

Projekt „TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development” umożliwi Wydziałowi współpracę z wiodącymi ośrodkami i pracowniami badawczymi Uniwersytetów: Manchester, Aarhus i Roma La Sapienza. Celem utworzenia powiązań między ww. jednostkami a Wydziałem jest rozwinięcie nowych nurtów w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad rozumieniem, wyłanianiem się oraz użyciem pojęć i słów abstrakcyjnych w interakcjach społecznych, a także w interakcjach człowiek-sztuczny system inteligentny.

W ramach grantu Wydział otrzyma środki na rozwijanie platformy teoretycznej i metodologicznej dla badań, wizyty badawcze dla pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów, konferencje, czy też szkoły letnie. Realizacja tego projektu będzie ważnym krokiem na drodze do zwiększania potencjału Wydziału w ubieganiu się o najważniejsze europejskie granty badawcze w roli lidera i koordynatora.

 

Streszczenie projektu:

This project is aimed at strengthening the interdisciplinary field of research on the emergence, understanding and use of abstract concepts and words in human interaction, and its application to human-machine collaboration. The main goal is to strengthen the research and innovation potential of the UW as part of European Research Area (ERA) as well as its reputation and visibility in the ERA and worldwide through the collaboration with University of Manchester (UMan), Sapienza University of Rome (Uniroma1) and Aarhus University.

The three partners are especially well suited to collaborate towards the objectives: UMan provides expertise in computational modeling of abstract concepts and words in the context of developmental robotics. Uniroma1 provides strong theoretical background and expertise in experimental research, including neuroimaging studies. AU provides a complementary anthropological perspective and expertise in naturalistic research on the social dimension of abstraction. UW provides expertise in ecological approach to abstraction and in dynamical systems theory and methods, which has integratory potential for the field.

The objectives will be achieved by a series of joint activities logically planned to increase excellence both in the field and in the UW’s research and management potential: Theory Building and exchange of Complementary Methods; staff, ESRs and administration project-targeted exchanges, including a novel scheme for hands-on training (Microtwinning); joint publications and joint grant applications. The Twinning will result in the staff’s and ESRs’ increased research skills in the field, which is envisioned as one of the most crucial for the cognitive sciences and its exchanges with AI, stabilization of the improvements through structural and curriculum changes, transfer of skills to the grant-managing staff and through development of stable connection within ERA and with non-academic stakeholders as a reliable collaborator and leader.


Data publikacji: 14 kwietnia 2020