Wyróżnienia Rektora w roku 2020

150 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dodatkowe wynagrodzenie. Jest to nagroda przyznana przez rektora UW dla naukowców i dydaktyków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu. Wśród wyróżnionych znalazło się pięcioro pracowników naszego Wydziału:

  • prof. dr hab. Ewa Pisula
  • prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
  • dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
  • dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.
  • dr hab. Marcin Rzeszutek

Źródło >>


Data publikacji: 02 kwietnia 2020