30 kwietnia 2020

 

Uniwersytet Warszawski nie tylko wprowadza rozwiązania służące utrzymaniu możliwie najlepszych warunków nauczania i pracy w okresie pandemii, ale jest aktywny również w bezpośredniej walce z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19. Społeczność UW wspiera w tych nadzwyczajnych okolicznościach m.in. medyków oraz inicjuje projekty naukowe dotyczące badań nad koronawirusem. 

Naukowcy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęli badania dotyczące psychologicznych aspektów i konsekwencji epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Utworzona została grupa badawcza integrująca naukowców z różnych dziedzin psychologii m.in. psychologii klinicznej osoby dorosłej, psychologii klinicznej dziecka i rodziny, psychologii zdrowia, psychologii rozwojowej, wychowawczej, neuropsychologii, psychologii społecznej i osobowości oraz psychologii ekonomicznej.

Naszym celem jest m.in. poszukiwanie czynników ochronnych i ryzyka występowania objawów depresji i lęku oraz trudności adaptacyjnych u dzieci oraz osób dorosłych, badania jakości życia i funkcjonowania społecznego w warunkach zmian sposobu komunikacji i rytmów dnia, rozwoju językowego dzieci w warunkach ograniczeń związanych z epidemią, badanie jakości życia i funkcjonowania neuropsychologicznego osób, które były zarażone koronawirusem, doświadczanych emocji i możliwości ich regulacji, identyfikacji czynników, sprzyjających działaniom prospołecznym oraz prewencyjnym w trakcie epidemii koronawirusa, zrozumienie uwarunkowań postaw społeczno-politycznych, postaw konsumenckich i zachowań ekonomicznych Polaków w trakcie trwania epidemii.

Koordynator grupy badawczej:
dr hab. Małgorzata Gambin, e-mail: mgambin@psych.uw.edu.pl

Zachęcamy również do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów razem z powstającymi raportami: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

 

Jednocześnie chcielibyśmy poprosić Państwa o wzięcie udziału w badaniach i wypełnienie poniższych ankiet. 

Razem mamy szansę pomóc nauce zrozumieć mechanizmy psychologiczne pozwalające na radzenie sobie z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Dzięki badaniom dowiemy się jak funkcjonuje nasze społeczeństwo oraz jak możemy to funkcjonowanie polepszyć. 

Badania są całkowicie anonimowe. Rezygnacja z udziału w badaniu możliwa jest w dowolnym momencie. Nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami i nie wymaga podania powodu rezygnacji.

 


Wyniki II tury konkursu na wsparcie wyjazdów zagranicznych
29 kwietnia 2020

Komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie dofinansowania złożone w konkursie w ramach Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych. Wśród osób zakwalifikowanych do Programu znalazło się ośmioro doktorantów naszego wydziału:

  • Dominika Bulska
  • Monika Folkierska-Żukowska
  • Karolina Golec
  • Paweł Łowicki
  • Agnieszka Łyś
  • Anna Schudy
  • Magdalena Skrodzka
  • Joanna Wysocka

Źródło >> 


[COVID-19] Masz prawo nie ogarniać! Spotkanie online z dr Agnieszką Wojnarowską

Polecamy spotkanie online z dr Agnieszką Wojnarowską, która opowie o tym, jak stawić czoła wewnętrznemu krytykowi w czasach home office’u i pracy zdalnej. Pani Doktor jest wykładowczynią Wydziału Psychologii UW oraz specjalistką w zakresie psychologii emocji i badań nad samoświadomością. 

Wydarzenie na Facebooku >>

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst


Święto Wydziału 2020
28 kwietnia 2020

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Święcie Wydziału, które odbędzie się 12 maja o godz. 12:00, tym razem w formie transmisji online na kanale YouTubie.

W ramach spotkania Dziekan Wydziału Psychologii prof. Dominika Maison opowie o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach minionego roku oraz wręczy nagrody wyróżnionym pracownikom. Nie zabraknie także rozdania nagród plebiscytu Złote Psi prowadzonego przez Samorząd Studentów naszego wydziału. Ponadto podczas transmisji zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepszy poster naukowy – więcej informacji na temat konkursu >>

Zachęcamy do dołączenia do oficjalnego wydarzenia na Facebooku >>

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Wydziału Psychologii UW! 


Oferta praktyk studenckich w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego/Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza do odbycia praktyki studenckiej w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju. Wykaz województw i placówek, na terenie których pracują Rzecznicy znaleźć można na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-prawpacjenta-szpitala-psychiatrycznego. Oferta praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem >> 

 

Przypominamy również o konieczności dostarczenia do Sekcji Studenckiej niezbędnych dokumentów – porozumienia i prośby o skierowanie na praktykę – do pobrania w zakładce „Informator Studencki”

 

 

 


Grant NCN GRIEG dla prof. Ewy Haman
27 kwietnia 2020

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło współfinansowany z funduszy norweskich konkurs GRIEG. Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt prof. dr hab. Ewy Haman „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”. Streszczenie projektu jest dostępne pod linkiem >>

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych.

 

 Źródło >>