[COVID-19] Aktualne godziny dyżurów sekretariatu ds. studenckich
11 marca 2020

Aktualne godziny pracy sekretariatu ds. studenckich:

Kierunek Psychologia

 • Poniedziałek
  godz. 11.00-14.00
 • Wtorek
  godz. 11.00-14.00
 • Środa
  godz. 11.00-14.00
 • Czwartek
  godz. 11.00-14.00

Kierunek Stosowana Psychologia Zwierząt

 • Sobota 21.03.2020
  godz. 11:00 – 13:00

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu.

Kontakt do sekretariatu ds. studenckich >>


[COVID-19] Zarządzenie Rektora w sprawie COVID-19
10 marca 2020

Szanowni Państwo, 

 
potwierdzamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5311/M.2020.123.Zarz.50.pdf) wszystkie wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy są odwołane od dnia 11.03.2020 (środa) do dnia 14.04.2020 włącznie (wtorek).
 
Wszelkie szczegółowe informacje (w tym dostęp do zajęć, które zostaną przekształcone w zajęcia zdalne) będą się pojawiać na stronie internetowej Wydziału w zakładce Aktualności (http://psych.uw.edu.pl/ogloszenia). Prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji. 
 
W razie potrzeby kontaktu z sekcją studencką lub innymi pracownikami Wydziału zachęcamy do korzystania z form komunikacji takich jak e-mail, telefon, facebook i z góry dziękujemy za ograniczenie obecności osobistej na Wydziale. 
 
Zgodnie z par. 3 ww. Zarządzenia, zwracamy uwagę, że studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania mailowo prodziekana ds studenckich (dean_stud@psych.uw.edu.pl) o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną. 
 
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Prodziekan ds. Studenckich 
Wydział Psychologii UW

Oferta pracy dla studentów: asystent w projekcie dr. hab. Kamila Imbira
05 marca 2020

W związku z realizacją przez Wydział Psychologii UW grantu badawczego NCN „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” poszukujemy studentów II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych chętnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku

ASYSTENTA

Oferujemy możliwość zyskania doświadczenia w prowadzeniu badań, pracy w zespole badawczym oraz rozwoju kompetencji metodologicznych.

Zakres obowiązków na pierwszym etapie:

 • Rekrutacja osób badanych i dbanie o dobór próby
 • Prowadzenie procedur eksperymentalnych
 • Podsumowanie zebranych danych

Wymagania:

 • Sumienność i staranność
 • Znajomość podstaw metodologii badań eksperymentalnych w psychologii
 • Umiejętności interpersonalne (konieczność ciągłego komunikowania się z osobami badanymi)
 • Dobra organizacja czasu oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

Wymiar czasu pracy: elastyczny maksymalnie około 10 – 15 h tygodniowo w okresach realizacji badań

Wynagrodzenie: 1200 zł (brutto) za wykonanie badania na grupie 60 osób (ok. 60 h pracy)

 

Pytania można kierować do kierownika projektu drogą mailową: kamil.imbir@gmail.com

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w projekcie (z uwzględnieniem doświadczenia badawczego) na adres maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl do dnia 15 marca 2020 roku. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na indywidualne rozmowy.


3 marca 2020 r. odeszła dr Janina Pietrzak

Odeszła od nas dr Jasia Pietrzak.

Członkini Katedry Psychologii Społecznej, współpracowniczka Centrum Badań nad Uprzedzeniami, przez lata kierowała studiami psychologicznymi w języku angielskim.

Jej naukowe zainteresowania obejmowały relacje międzygrupowe, stereotypy i dyskryminację płciową, a także stereotypy religijne. Analizowała te ludzkie zawiłości z zapałem badaczki przekonanej, że aby uczynić świat lepszym, należy go najpierw zrozumieć.

Pomimo zmagań z ciężką i nieuleczalną chorobą, bezlitośnie narzucającą jej wiele ograniczeń, pozostała przyjazna, pomocna, pozbawiona rywalizacji i życzliwa ludziom i światu. Była znakomitą współpracowniczką, nieocenioną i wnikliwą adiustatorką tekstów angielskich. Przyjaciółka wielu z nas; do końca ciekawa tego, co dzieje się na Wydziale.

Żegnamy Ją z wielkim żalem.


20 marca 2020 – seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii Uniwersytet SWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „Wykorzystanie oprogramowania komputerowego (awatarów) w terapii poznawczo-behawioralnej omamów słuchowych”. Referat wygłosi dr n. med. Izabela Stefaniak z Pracowni Badań Klinicznych i Społecznych I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Spotkanie odbędzie się 20 marca w godz. 10:00-12:00 w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk (ul. Jaracza 1) w Sali Seminaryjnej (parter).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres wmsn@psych.edu.pl podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy/ nazwę uczelni oraz adres e-mail.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na stronie seminarium: https://psych.pan.pl/pl/seminaria-naukowe/#tab-1-2

 

Komitet organizacyjny seminarium:

 • dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)
 • dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP Uniwersytet SWPS)
 • dr hab. Paweł Holas (WPs UW)
 • dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)
 • dr Rafał Styła (WPs UW)
 • dr Cezary Żechowski (IP UKSW)
 • dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)
 • mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)
 • mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 
 • Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)
 • Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)
 • Dominik Roszykiewicz (WPs UW)