[COVID-19] Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich
13 marca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone


[COVID-19] Najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19
12 marca 2020

Sytuacja jest dynamiczna, decyzje podejmowane są na bieżąco, odpowiednio do zmieniającej się sytuacji. Zaleca się śledzenie stron internetowych UW i jednostek. Odpowiedzi na pytania przygotowuje zespół Biura Prasowego UW.

Najczęściej zadawane pytania >>


[COVID-19] Ważne informacje z BUW

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Odwołane są spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.

Kontakt z Biblioteką:

telefoniczny pod numerem: 55 25 178 lub 179 (w godz. 8-16)
e-mailowy: informacja.buw@uw.edu.pl (w godz. 8-16)
poprzez opcję Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18),
profil FB.

Konto biblioteczne:

terminy zwrotów wypożyczonych książek oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej i kluczyków do skrytek samoobsługowych są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia,
nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 14 kwietnia,
nie ma możliwości składania zamówień,
ważność zamówień złożonych przed 11 marca oraz rezerwacji gotowych do odbioru jest wydłużona do 18 kwietnia.

Zasoby online:

Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce
„Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji
znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i profilu FB.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 


Dr Magdalena Budziszewska gościnią projektu „Zmieniamy opowieść. Kryzys klimatyczny jako kryzys wyobraźni”
W jaki sposób radzić sobie z poczuciem, że indywidualne działania nie mają żadnego znaczenia wobec skali problemu jakim jest zmiana klimatu i szerzej, katastrofa planetarna? Na to, jak i na inne pytania odpowiada dr Magdalena Budziszewska w trzecim z czternastu filmów przygotowanych w ramach projektu „Zmieniamy opowieść. Kryzys klimatyczny jako kryzys wyobraźni”.
 

Projekt jest realizowany przez Szkołę Ekopoetyki przy Instytutcie Reportażu (InstytutR) razem z Climate-KIC Polska we współpracy z Onet i

Magazyn Pismo. 
 
Link do strony z filmem >> 

[COVID-19] Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW
11 marca 2020

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

1. Należy spodziewać się, że większość wydarzeń, które miały odbyć się w najbliższym czasie, będzie przekładana na później. W takiej sytuacji powinno się w pierwszej kolejności uzgodnić z organizatorami oraz biurem podróży obsługującym Uniwersytet Warszawski, czy możliwe jest przełożenie biletu lotniczego/kolejowego oraz opłaty konferencyjnej i zaliczki na hotel.

2. Osoby, które wykupiły bilety na podróż samolotem lub pociągiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z jednostką, która pośredniczyła w zakupie biletów: z administracją wydziałową/pozostałych jednostek lub z Biurem Współpracy z Zagranicą (anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl), które pomogą w uzyskaniu informacji, czy istnieje możliwość zwrotu kosztów zakupu biletu lub też zamiany na inny termin.

3. W przypadku niemożności uzyskania zwrotu całości kosztów lub zmiany biletu na inny termin koszt powinien zostać uwzględniony jako kwalifikowany przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych (np. NCN) lub międzynarodowych (np. H2020). Uniwersytet podjął już rozmowy m.in. z NCN w sprawie uznawania ww. kosztów za kwalifikowalne z powodu wystąpienia stanu „wyższej konieczności”. Spodziewamy się podobnej decyzji ze strony agencji europejskich.

4. W przypadku poniesienia innych kosztów, np. opłaty konferencyjnej, dana osoba powinna zwrócić się do organizatorów o jej zwrot. Analogiczna sytuacja powinna dotyczyć portali internetowych pośredniczących w rezerwacji pobytu w hotelach lub rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelach.

5. W przypadku nieuznania kosztów opisanych w pkt. 3 i 4 za kwalifikowalne, w pierwszej kolejności zostaną one pokryte z kosztów pośrednich projektu zgodnie z zasadami ogólnouniwersyteckimi.

6. W przypadku wewnętrznego systemu grantowego (np. mikrograntów) powinny być stosowane zasady opisane w pkt. 2 i 4. W przypadku niemożliwości uzyskania zwrotów lub refundacji koszty te na wniosek kierownika projektu zostaną uznane za kwalifikowalne przez prorektora ds. naukowych.

7. W sytuacjach nieopisanych powyżej będą podejmowane indywidualne decyzje. Wnioski należy kierować – w zależności od projektu – do Biura Obsługi Badań, Biura Międzynarodowych Programów Badawczych lub biur, które uczestniczyły w składaniu wniosku. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy wartość kosztów pośrednich w projekcie będzie niewystarczająca na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.

Źródło >>


[COVID-19] Funkcjonowanie biblioteki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW dot.COVID-19 i decyzją Dziekana Wydziału Psychologii UW, Biblioteka Wydziału będzie zamknięta dla użytkowników od dn. 11.03. do dn. 14.04.2020.

W porozumieniu z BUW ulegają przesunięciu terminy :

 • ZWROTU książek – od 11.03 do 14.04 na termin do 18.04 2020
 • WYPOŻYCZENIA – wyłączona zostanie opcja zamawiania przez Katalog BUW do 14.04.202
 • REZERWACJA – pozostaje bez zmian.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i zachęcamy do korzystania z bogatej oferty zbiorów elektronicznych BUW. Do korzystania ze zbiorów elektronicznych uprawnieni są wszyscy pracownicy, doktoranci, studenci UW posiadający ważne legitymacje z aktywowaną kartą biblioteczną (można ją przedłużyć dzwoniąc do Biblioteki tel. (22) 55 49 723) oraz indywidualnymi hasłami dostępu nadanymi przez BUW.

W przypadku zapomnienia hasła należy osobiście zalogować się w KATALOGU BUW i otworzyć zakładkę ”zapomniałeś hasła?”. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane na konto e-mailowe osoby zainteresowanej.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do baz znajdują się na stronie BUW.

Do dyspozycji czytelników znajdują się pełno tekstowe bazy czasopism psychologicznych oraz bogata oferta e-booków m.in. Kolekcja CUP-książki Cambridge University (ponad 1000 tytułów).

Krótki instruktaż:

 1. Wchodzimy na stronę BUW
 2. Otwieramy po prawej stronie „Zasoby online”
 3. Wybieramy e-książki
 4. Zaznaczamy CUP-książki Cambridge Press University
 5. Wybieramy wejście do bazy
 6. Przy „Subject” zaznaczamy Psychology
 7. Zaznaczony, wybrany tytuł podświetla się na niebiesko
 8. Zaczynamy korzystać

 

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie (22) 55 49 725 oraz mailowo bibl@psych.uw.edu.pl