[COVID-19] Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?
16 marca 2020

W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 pojawia się nowe wyzwanie, przed jakim stają rodzice dzieci w różnym wieku: jak odpowiadać na trudne pytania, jak chronić i co zrobić, by minimalizować obawy dziecka? W związku z tym polecamy lekturę dwóch tekstów, autorstwa dr Agnieszki Wojnarowskiej oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które odpowiadają na te i kilka innych pytań związanych ze wspieraniem dzieci w tym trudnym czasie.

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?


[COVID-19] Zawieszenie prowadzenia badań wymagających bezpośredniego kontaktu badacz-uczestnik
W związku ze zmianami funkcjonowania UW i Wydziału prosimy o zawieszenie prowadzenia wszelkich badań, wymagających bezpośredniego kontaktu badacz-uczestnik, zarówno tych prowadzonych na Wydziale, jak i poza nim (nie dotyczy to badań on-line).
 
W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z prodziekanem ds. naukowych prof. Joanną Rączaszek-Leonardi: dean_sci@psych.uw.edu.pl

[COVID-19] Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Psychologii od 16.03.2020

W uzupełnieniu do komunikatu Rektora (https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-dotyczacy-funkcjonowania-uczelni-od-16-marca/)  oraz w uzgodnieniu z dziekan prof. Dominiką Maison przekazujemy nowe zasady funkcjonowania Wydziału Psychologii UW obowiązujące do odwołania: 

1) W dniu 16.03. (poniedziałek) budynek przy ul. Stawki 5/7 będzie otwarty dla pracowników i doktorantów. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, niektórzy pracownicy administracyjni będą tego dnia dostępni w godzinach 11:00-14:00. 

2) Od dnia 17.03 (wtorek) budynek przy ul. Stawki 5/7 będzie zamknięty. Stały dostęp do pomieszczeń będą miały wyłącznie upoważnione osoby (władze Wydziału, dyrektor administracyjna, wybrani kierownicy sekcji administracyjnych oraz kilkoro pracowników, których obecność w budynku jest niezbędna). 

3) W razie potrzeby jednorazowego krótkiego wejścia do budynku przy ul. Stawki 5/7 od dnia 17.03 (w wyjątkowych wypadkach np. w celu zabrania rzeczy z pokoju) prosimy o kontakt z jedną z następujących osób: Maria Cywińska, Paweł Kośnik, Michał Broniarz, Sylwia Stanicka, Ewa Gajewska, w celu uzyskania upoważnienia. Ze względu na pracę pracowników portierni wejście do budynku będzie możliwe wyłącznie od 10:00 do 14:00.

4) Wszystkie sekcje administracyjne pracują zdalnie. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej (http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/

5) Władze rektorskie są w trakcie uzgodnień z Kwesturą w temacie zdalnego przekazywania dokumentów finansowych. Poinformujemy Państwa, jak tylko dostaniemy wytyczne w tym zakresie. 

 

Maria Cywińska

 

[COVID-19] Zdalne prowadzenie zajęć. Zdalna komunikacja.
14 marca 2020
Publikujemy roboczą wersję kompendium informacji na temat tego, w jaki sposób proponujemy organizować zajęcia zdalne na Wydziale Psychologii UW. Niektóre elementy wymagają jeszcze dopracowania, a pod-instrukcja dotycząca streamingu jest nadal w przygotowaniu, jednak uznaliśmy, że nawet taka wstępna instrukcja może być już teraz pomocna. 
 
https://docs.google.com/document/d/14_4u77DDqaMJMa2Hfyfil4oJV5Y5pfJ8YsY-jdPmZjg/edit?usp=sharing 
 
Plik został podzielony na następujące sekcje: 
 1. Wykłady – Youtube
 2. Seminaria – Google Meet
 3. Repozytorium plików i zadań dla studentów:
  • Moodle
  • Google Classroom
  • Udostępnianie plików Google Drive
 4. Dyżury zdalne – Skype
 5. Przyjmowanie prac zaliczeniowych – E-mail lub udostępnianie
 6. Uwagi dodatkowe – skanowanie, brak laptopa, brak hasła do poczty. 
 
Instrukcja jest instrukcją przede wszystkim techniczną. Jeżeli mają Państwo do niej uwagi, albo chcieliby Państwo dodać swoje propozycje, bardzo prosimy o kontakt – maria.cywinska@psych.uw.edu.pl 
 

Wskazówki dot. prowadzenia zajęć online

Poniżej znajdą Państwo poradnik przygotowany przez Zofię Borską-Mądrzycką z Zespołu ds. Rozwoju Dydaktyki, które mogą okazać się przydatne podczas przygotowywani i prowadzenia zajęć online:

 


[COVID-19] Zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli – dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli przekazujemy procedurę postępowania dla rodziców dzieci do lat 8. Uprzejmie proszę o zapoznanie z nią zainteresowanych pracowników.

Należy wypełnić i dostarczyć na Wydział lub do Kwestury UW:

 1. Druk Z-15A (w zał.)
 2. Oświadczenie ZUS  (w zał.)

Za czas nieobecności pracownikowi składającemu powyższe dokumenty przysługuje Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80%.

Poniżej linki do artykułów dotyczących Koronowirusa COVID-19: 

 

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje od 12 do 25 marca.

Zasiłek przysługuje zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli ubezpieczony wpisze w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli ubezpieczony takie okresy wskaże we wniosku.

W  Oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, które jest udostępnione na stronie internetowej Zakładu (www.zus.pl), ubezpieczeni mogą zatem wskazywać albo okres łącznie (np. cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca) albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

W odniesieniu do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, m. in. zasiłek ten nie przysługuje jeśli jest inny domownik – drugi rodzic dziecka – który może dziecku zapewnić opiekę, np.  matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojciec korzysta z urlopu ojcowskiego.

W treści oświadczenia, które ma być składane, ubezpieczony informuje czy nie ma drugiego rodzica, który mógłby zapewnić dziecku opiekę.

 


[COVID-19] Administracja Wydziału Psychologii pracuje zdalnie
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją i napływającymi zaleceniami ze strony JM Rektora, uprzejmie informuję, że od piątku 12.03.2020 do odwołania wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (administracja, obsługa, biblioteka) pracują zdalnie, w formie dyżurów lub ze skróconymi godzinami pracy. 
 
Co do zasady w większości sekcji codziennie ktoś będzie na Wydziale, a na pewno w godzinach 11-14. (więcej szczegółów poniżej)  
 
Praca została tak zorganizowana, aby tam gdzie to możliwe nie zaburzyć działania Wydziału. Wszystkie procedury będą się jednak tworzyć na bieżąco, dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie pytań praktycznych w miarę ich powstawania, ale także prosimy o wyrozumiałość w razie gdyby stworzenie na nowo Wydziału – ale w sposób zdalny – zajmowało nam wszystkim trochę czasu :) 
 
Na ten moment cały zespół administracyjny jest bardzo zmotywowany, aby w sensowny sposób przełożyć procedury papierowe i osobiste na zdalne i elektroniczne, coby nasza praca była jednocześnie efektywna i bezpieczna. To już trzeci dzień, w którym wiele osób pracuje po godzinach, żeby jak najszybciej ustalić wszystkie szczegóły i przygotować odpowiednie narzędzia, bardzo dziękuję za ten ogrom pracy wszystkim zaangażowanym!  
 
1. Uprzejmie prosimy o uznanie drogi mailowej za podstawową formę kontaktu z pracownikami administracji (adresy: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/ ). W razie potrzeby kontaktu głosowego mogą się Państwo umówić na rozmowę przy wykorzystaniu meet.google.com (niebawem wyślemy instrukcje dotyczące tego narzędzia). W razie potrzeby spotkania, prosimy umawiać się bezpośrednio z daną osobą na konkretną godzinę w przedziale 11-14.  
2. Przypominamy, że wiadomości mailowe należy pisać z konta służbowego (w domenie @psych.uw.edu.pl). 
3. Pracujemy nad procedurą zdalnego „podpisywania” pism i na ten moment przyjmujemy, że dokumenty można przesyłać w formie skanów. Na potrzeby tej wyjątkowej sytuacji chcemy też uznać (na razie w ramach Wydziału), że mail wysłany z konta służbowego jest oświadczeniem woli nadawcy, i pełni rolę podpisu. 
4. Wnioski urlopowe proszę składać mailem na adres hanna.bilinska@psych.uw.edu.pl umieszczając w jawnej kopii kierownika katedry i dziekan Maison (w przypadku pracowników naukowych) lub umieszczając kierownika bezpośredniego i dyrektor administracyjną w przypadku pozostałych pracowników. 
5. Ze względu na chorobę obu pracowniczek, Sekretariat Wydziału będzie w najbliższym czasie nieczynny. Prosimy nie kierować przesyłek kurierskich na Wydział. Korespondencja będzie odbierana od kurierów i listonosza na portierni, a następnie rozprowadzana przez kierownika dyżurnego. 
6. Każdego dnia co najmniej jeden z kierowników sekcji będzie obecny fizycznie na Wydziale przynajmniej w godzinach 11:00-14:00 i będzie pełnił rolę kierownika dyżurnego. (Michał Broniarz, Maria Cywińska, Ewa Gajewska, Paweł Kośnik, Sylwia Stanicka)   
 
Przypominamy, że odpowiedzi na szczegółowe pytania mogą Państwo znaleźć pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1yYGkJZhjoR1cpSifutYwt7Dx07Bm7RoEunI7GSrBkhU/edit?usp=sharing – ten dokument jest na bieżąco aktualizowany. 
 
Prosimy też o sprawdzanie informacji, które umieszczamy na stronie http://psych.uw.edu.pl/ogloszenia/ 
UW umieszcza ogłoszenia na stronie https://www.uw.edu.pl/
 
Poniżej przekazuję Państwu konkretne informacje na temat poszczególnych sekcji: 
 
– Kluczową sekcją w kontekście pracy Wydziału jest obecnie sekcja IT. Panowie będą pracować w co najmniej 50% składzie w godzinach 9-17 na Wydziale (pozostali pracownicy zdalnie). Ich zadaniem będzie przede wszystkim ułatwić Państwu prowadzenie zdalnych zajęć, ale także zapewnienie ciągłości dostępu do poczty i innych serwisów. 
Numer telefonu 22 55 49 737 zostanie przekierowany na telefon Michała Broniarza, numer 22 55 49 735 – na numer Michała Markowicza.  
 
Sekcje Badań, Finansów, Studencka, WISP – pracują przede wszystkim zdalnie, ale codziennie będzie obecny co najmniej jeden pracownik w przynajmniej godzinach 11-14. Prosimy kontaktować się mailowo i ewentualnie umawiać się na rozmowy na meet.google.com lub osobistą na konkretną godzinę. Na ten moment telefony nie będą przekierowane.   
 
Michał Kaluga (promocja) pracuje zdalnie. Telefon nie będzie przekierowany.  
Hanna Bilińska (kadry) pracuje zdalnie. Telefon 22 55 49 706 zostanie przekierowany.  
Agnieszka Szczęsna (s. naukowy) pracuje zdalnie. Telefon nie będzie przekierowany. 
Sekretariat st podyplomowych pracuje zdalnie. Telefon 22 55 49 709 zostanie przekierowany. 
 
Większość pracowników biblioteki będzie obecna codziennie, ale w skróconych godzinach pracy. Tam gdzie to możliwe – praca zdalna. 
 
Sekcja obsługi będzie obecna w ograniczonym stopniu (panie porządkowe w składzie pomniejszonym i w krótszych godzinach pracy, aby mogły dojeżdżać bezpiecznie poza godzinami szczytu), panowie konserwatorzy – codziennie, ale w składzie pomniejszonym, gotowi do działania w razie potrzeby. Panie portierki i panowie strażnicy będą pracować zgodnie z grafikiem, za co bardzo im dziękujemy. 
 
Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że w tym trudnym czasie uda nam się stworzyć taki sposób działania, który nam się przyda również w przyszłości. I z góry przepraszam za ewentualne niedoróbki, ale, jak to mówi Rektor Tarlecki: „doba ma niestety tylko 25 godzin”.  
 
Z wyrazami szacunku 
Maria Cywińska