[COVID-19] Dostęp online do podręczników Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych PTP umożliwia dostęp online do podręczników. Podręczniki są udostępniane pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy następnie mogą je udostępnić studentom jedynie na potrzeby zajęć online. Nie udostępnia się natomiast arkuszy testowych. 
 
Aby otrzymać dostęp należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie pod linkiem: https://www.practest.com.pl/udostepniamy-elektroniczne-wersje-podrecznikow-do-celow-naukowo-dydaktycznych. Znajdują się tu również wszystkie szczegóły i warunki uzyskiwania dostępu. Prosimy Państwa o samodzielne wypełnianie formularza (bez udziału LTD). Po samodzielnym wypełnieniu, materiały szybciej trafią bezpośrednio do Państwa. 
 

Data publikacji: 23 marca 2020