[COVID-19] Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Psychologii od 16.03.2020

W uzupełnieniu do komunikatu Rektora (https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-dotyczacy-funkcjonowania-uczelni-od-16-marca/)  oraz w uzgodnieniu z dziekan prof. Dominiką Maison przekazujemy nowe zasady funkcjonowania Wydziału Psychologii UW obowiązujące do odwołania: 

1) W dniu 16.03. (poniedziałek) budynek przy ul. Stawki 5/7 będzie otwarty dla pracowników i doktorantów. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, niektórzy pracownicy administracyjni będą tego dnia dostępni w godzinach 11:00-14:00. 

2) Od dnia 17.03 (wtorek) budynek przy ul. Stawki 5/7 będzie zamknięty. Stały dostęp do pomieszczeń będą miały wyłącznie upoważnione osoby (władze Wydziału, dyrektor administracyjna, wybrani kierownicy sekcji administracyjnych oraz kilkoro pracowników, których obecność w budynku jest niezbędna). 

3) W razie potrzeby jednorazowego krótkiego wejścia do budynku przy ul. Stawki 5/7 od dnia 17.03 (w wyjątkowych wypadkach np. w celu zabrania rzeczy z pokoju) prosimy o kontakt z jedną z następujących osób: Maria Cywińska, Paweł Kośnik, Michał Broniarz, Sylwia Stanicka, Ewa Gajewska, w celu uzyskania upoważnienia. Ze względu na pracę pracowników portierni wejście do budynku będzie możliwe wyłącznie od 10:00 do 14:00.

4) Wszystkie sekcje administracyjne pracują zdalnie. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej (http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/

5) Władze rektorskie są w trakcie uzgodnień z Kwesturą w temacie zdalnego przekazywania dokumentów finansowych. Poinformujemy Państwa, jak tylko dostaniemy wytyczne w tym zakresie. 

 

Maria Cywińska

 

Data publikacji: 16 marca 2020