[COVID-19] Praca zdalna a bezpieczeństwo danych osobowych
25 marca 2020

Obecnie zdecydowana większość pracowników administracji pracuje w trybie zdalnym z własnego domu. Ten wyjątkowy rodzaj pracy wymaga od każdego z nas szczególnej troski o bezpieczeństwo danych osobowych oraz innych poufnych informacji, które przetwarzamy w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Poniższe poradniki mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na kilka kluczowych działań, których wdrożenie pomoże zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji.

 

Źródło >> 


[COVID-19] Dostęp online do podręczników Pracowni Testów Psychologicznych PTP
23 marca 2020
Informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych PTP umożliwia dostęp online do podręczników. Podręczniki są udostępniane pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy następnie mogą je udostępnić studentom jedynie na potrzeby zajęć online. Nie udostępnia się natomiast arkuszy testowych. 
 
Aby otrzymać dostęp należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie pod linkiem: https://www.practest.com.pl/udostepniamy-elektroniczne-wersje-podrecznikow-do-celow-naukowo-dydaktycznych. Znajdują się tu również wszystkie szczegóły i warunki uzyskiwania dostępu. Prosimy Państwa o samodzielne wypełnianie formularza (bez udziału LTD). Po samodzielnym wypełnieniu, materiały szybciej trafią bezpośrednio do Państwa. 
 

[COVID-19] Kursy zawieszone w okresie od 23 marca do 14 kwietnia
22 marca 2020

Kursy zawieszone w okresie od 23 marca do 14 kwietnia:

Psychologia:
Terapia pedagogiczna 2500-PL-PS-SP305-16
Tutoring i staż 2500-PL-PS-SP309-12
Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej na oddziale rehabilitacyjnym 2500-PL-PS-SP301-02
Trening psychoterapeutyczny 2500-PL-PS-SP308-05
Sztuka wystąpień publicznych 2500-PL-PS-SP311-18
Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego 2500-PL-PS-FS8-07
Wprowadzenie do psychologii politycznej 2500-PL-PS-FO-13
Psychiatria 2500-PL-PS-SP308-10 (ćwiczenia w szpitalu)

Kognitywistyka
Modern topics in cognitive neuroscience 2500-EN-COG-OB1L-5

WISP
Assertiveness Training – not only saying „no”
Clinical Diagnosis in an In-Patient Setting
Development of the Empathic Brain

Powyższe zajęcia będziemy starali się zrealizować po ustąpieniu zagrożenia zakażeniami wirusowymi.
Pozostałe kursy powinny odbywać się z wykorzystaniem szerokiej oferty narzędzi on-line na zasadach ustalonych przez prowadzących.


[COVID-19] Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów
19 marca 2020
Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku >>

 

Składanie wniosków

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb i mailowo. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o stypendium socjalne na semestr letni, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę rejestrują wnioski o stypendium w USOSweb, generują z USOSWeb PDF wniosku i wysyłają PDF na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

 

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce Wnioski.

 

Wypłaty stypendiów

Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami.

Stypendia Erasmus

Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Źródło >>


[COVID-19] Odwołane egzaminy dyplomowe
17 marca 2020

W związku z zaleceniami władz rektorskich, by ograniczać wszelkie bezpośrednie kontakty interpersonalne na terenie UW odwołuję wszystkie zaplanowane egzaminy dyplomowe. Nad nowymi terminami będziemy się zastanawiać na początku kwietnia, gdy będzie lepiej widoczny trend rozwoju epidemii, ale egzaminy na pewno nie odbędą się wcześniej, niż 15 kwietnia.

Prace magisterskie, które zostaną ukończone w ciągu najbliższego miesiąca proszę przesyłać mailem na adres dziekanatu dd@psych.uw.edu.pl. Przysłanej pracy musi towarzyszyć informacja od promotora (proszę ją również przysłać mailem do dziekanatu) z oceną ostatniego semestru seminarium magisterskiego (to nie to samo, co ocena pracy, którą promotor wstawia a APD).

Przysłanie pracy zainicjuje cały proces przygotowania do obrony (podsumowanie programu studiów, procedura antyplagiatowa itp.), ale termin egzaminu zostanie ustalony dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe.

dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Prodziekan ds. Studenckich


[COVID-19] Wsparcie psychologiczne dla studentów UW

W związku z koronawirusem wiele osób może czuć się zaniepokojonych. O tym jak radzić sobie z trudnymi emocjami mówi dr Szymon Chrząstowski, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Wszyscy studenci UW będą mogli skorzystać ze specjalnych wirtualnych konsultacji z psychologiem, bez wcześniejszych zapisów:

  • studenci UW będą mogli skorzystać z konsultacji online od poniedziałku do piątku, w godz. 9.15-10.15,
  • konsultacje będą odbywać się poprzez komunikator internetowy Skype,
  • adres wirtualnej przychodni to: cppwic@psych.uw.edu.pl,
  • przed rozmową studenci UW zostaną poproszeni o pokazanie legitymacji studenckiej, a także o ustne zaakceptowanie standardowej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CPP UW,
  • rozmowa w trakcie dyżuru online trwa 20 minut, w przypadku wielu chętnych osób może być konieczne poczekanie na konsultacje do następnego dnia,
  • nie obowiązują zapisy na rozmowy online.

Więcej informacji na temat wirtualnej pomocy CPP dostępne jest na stronie http://cpp.uw.edu.pl/ oraz pod adresem: https://www.facebook.com/CPP.UW/