V edycja Nagród Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy
17 lutego 2020

Po raz piąty Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

Od 2016 r. miasto w ten sposób wspiera zainteresowanie młodych badaczy stolicą, angażuje ich do współtworzenia jej tożsamości oraz wpływania na jej rozwój. Szeroki zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestnictwa badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowych.

Studenci mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w wielu tematach związanych z zadaniami samorządu. Szeroki zakres prac zgłaszanych do konkursu pozwala przyjrzeć się obszarom, którzy młodzi badacze uważają za istotne, wybierając za przedmiot swoich badań takie sprawy jak: sztuka w mieście, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Przy ocenie prac będą są pod uwagę:

 • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
 • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
 • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
 • praktyczna możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za prace magisterska otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej: pracą dyplomową, skanem recenzji, rekomendacją promotora, potwierdzeniem obrony oraz edytowalną wersją formularza należy złożyć do 20 marca 2020 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412.

Regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony https://www.um.warszawa.pl/NP.

Wyniki poprzednich edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl | tel. 22 325 86 11


Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020
07 lutego 2020

Uprzejmie przypominamy, iż stypendium socjalne od roku akademickiego 2019/2020 jest przyznawane na semestr (w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego; w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca). Oznacza to, że należy wypełnić nowy wniosek w USOSweb i złożyć wraz z aktualnymi oświadczeniami (dotyczy to studentów, którzy otrzymali stypendium w semestrze zimowym).


Oferta pracy: specjalista ds. zamówień publicznych i umów
04 lutego 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko – umowa na zastępstwo:

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Psychologii we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UW (m.in. prowadzenie postępowań na dostawy i usługi do 30 000 EUR, przygotowanie dokumentacji konkursowej i przetargowej, przygotowanie i publikacja ogłoszeń w BIP, sporządzanie sprawozdań).
 • Obsługa umów zawieranych z kontrahentami we współpracy z Biurem Prawnym UW.
 • Obsługa zamówień kierowanych do podmiotów zewnętrznych.
 • Wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu ofert dotyczących zatrudnienia w projektach.
 • Wsparcie pracowników Wydziału w realizacji zamówień w ramach ogólnouniwersyteckich postępowań przetargowych.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych lub inne pokrewne doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie w obsłudze umów zawieranych z kontrahentami.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówienia Publiczne i ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w pracy na Uniwersytecie Warszawskim lub innej instytucji zarządzanej z finansów publicznych – będzie istotnym atutem.
 • Wykształcenie ekonomiczne, księgowe finansowe lub prawne – mile widziane.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i ustalania właściwych priorytetów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Proaktywna postawa wobec interesantów oraz wysoka kultura osobista.
 • Gotowość do rozwoju.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę na zastępstwo (ok. 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na umowę o pracę) oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 16.02.2019 r. na adres: maria.cywinska@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE). 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN
03 lutego 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji XXIX Kolokwia Psychologiczne, które odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyć aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Organizatorami są Komitet Psychologii PAN, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W komitecie naukowym zasiadają m.in. prof. Dominika Maison, prof. Joanna Rączaszek-Leonardi, dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

O konferencji

XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i innymi naukami społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc. Złożona natura psychologii, jako nauki, generuje ważkie pytania o praktyczną wartość badań podstawowych i możliwości ich wdrażania.

W konferencji wezmą udział aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dziekani i dyrektorzy instytutów psychologii. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym.

Zaproszeni specjaliści podczas swoich wykładów omówią zarówno zakończone już wdrożenia z zakresu psychologii, jak i przedstawią formalnoprawne aspekty aplikacji badań. Wykłady i dyskusje wokół zagadnienia wdrożeń są ważne i aktualne dla przedstawicieli wszystkich jednostek naukowo-badawczych, w których dyscyplina naukowa Psychologia podlegać będzie ewaluacji.

Ważne daty:

 • 15 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin rezerwacji noclegu
 • 10 maja 2020 r. – ostateczny termin zgłaszania wystąpień plakatowych
 • 31 maja 2020 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa biernego w konferencji
 • 15 czerwiec 2020 r. – rozpoczęcie konferencji
 • 16 czerwiec 2020 r. – uroczysty bankiet
 • 17 czerwiec 2020 r. – zakończenie konferencji

Termin i miejsce

15–17 czerwca 2020 r. 
HOTEL 500 ZEGRZE K/WARSZAWY
ul. Warszawska 31A
05-130 Zegrze k/Warszawy

 

Więcej informacji >>


Konferencja CILC 2020: Conference on Interactivity, Language & Cognition
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 5-tej międzynarodowej konferencji CILC 2020: Conference on Interactivity, Language & Cognition, organizowanej przez Laboratorium Badań nad Interakcyjnością i Językiem (Wydział Psychologii UW) oraz International Society for the Study of Interactivity, Language and Cognition (ISSILC). Konferencja odbędzie się w dniach 16-20 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Podtytuł tegorocznej edycji konferencji to „Integrating Quantitative and Qualitative Methods in the Cognitive and Language Sciences”. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania badaczy stosujących metody ilościowe i tych zajmujących się metodami jakościowymi po to, żeby zastanowić się nad strategiami integracji obu tych podejść. Zależy nam na wypracowaniu wspólnego języka, umożliwiającego dialog i współpracę pomiędzy naukowcami reprezentującymi różnorodne dziedziny, przy zachowaniu podstawowych wartości ważnych dla każdej z nich. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, dzięki którym badacze ilościowi będą mieli okazję zapoznać się z metodami jakościowymi, a badacze jakościowi z metodami ilościowymi.

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Hanne de Jaegher, Ramón y Cajal Research Fellow, University of the Basque Country
 • Prof. Mark Bickhard, Henry R. Luce Professor in Cognitive Robotics and the Philosophy of Knowledge, Lehigh University
 • Prof. Vasu Reddy, University of Portsmouth
 • Prof. Li Wei, Professor in Applied Linguistics, University College London
 • Prof. Bert Hodges, Professor of Psychology, University of Connecticut
 • Dr Sarah Bro Trasmundi, Associate Professor, University of Southern Denmark
 • Prof. Michael Richardson, Macquarie University

Ważne daty:

 • 17.01 – 15.04 przyjmowanie propozycji sesji
 • 17.01 – 01.05 przyjmowanie abstraktów
 • 01.05 akceptacja propozycji sesji
 • 15.05 ostateczne wersje abstraktów w ramach zgłoszonych sesji
 • 01.06 akceptacja abstraktów

Strona konferencji: http://hill.psych.uw.edu.pl/cilc5/