4 studentki Wydziału laureatkami stypendium MNiSW
07 stycznia 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020. Wśród blisko 500 laureatów jest 58 studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym 4 z Wydziału Psychologii. 

Nagrodzone osoby to:

  • Agnieszka Glica
  • Anna Hoss
  • Magdalena Krysztofiak
  • Anna Stróż

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku nagrodę finansową otrzyma łącznie 488 studentów z całej Polski. Łącznie zgłoszono 1106 wniosków. Zostały one rozpatrzone przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zgłoszenia zostały ocenione przy wykorzystaniu metody punktowej – osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 punktów.

Wysokość stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów w roku akademickim 2019/2020 wynosi 17 tys. złotych.

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie ministerstwa.