Wybory do Komitetu Psychologii PAN
30 stycznia 2020

W dniach 9-13 stycznia 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Komitetów PAN. W składzie Komitetu Psychologii znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

 • prof. dr hab. Barbara Bokus
 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
 • dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 • dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
 • dr hab. Wojciech Dragan

Pełna lista członków Komitetu >> 


Oferta pracy: psycholog-terapeuta w Centrum Pomocy Psychologicznej UW
29 stycznia 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Psycholog-Terapeuta

 

Powołane przy Wydziale Psychologii UW w 2018 roku Centrum Pomocy Psychologicznej UW oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla społeczności UW (w szczególności studentów). Zespół terapeutyczny Centrum proponuje wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe w komfortowych warunkach. Centrum mieści się przy ul. Pasteura 7, na tzw. kampusie Ochota.

Opis stanowiska:

 • Udzielanie konsultacji psychologicznych i przeprowadzanie interwencji kryzysowych.
 • Współprowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych.
 • Przygotowywanie opinii dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra psychologii.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej, w tym w samodzielnym prowadzeniu procesów terapeutycznych.
 • Doświadczenie w interwencji kryzysowej i terapiach krótkoterminowych.
 • Uczestnictwo lub ukończenie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i/lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodymi dorosłymi.
 • Zainteresowania badawcze.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Zadaniowy czas pracy.
 • Możliwość realizowania zainteresowań klinicznych i badawczych we wspierającym rozwój zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 17.02.2020 na adres: cpp@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila proszę wpisać: TERAPEUTA).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


Czy kontakt poprawia sytuację mniejszości? Badania pracowników UW na łamach Nature Human Behaviour
27 stycznia 2020

 

Prof. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Olga Kuzawińska, studentka Wydziału Psychologii UW, są współautorami publikacji, która 27 stycznia ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Obraz może zawierać: prawdopodobnie tekst, który brzmi „nature human behav”

Od lat pięćdziesiątych psychologowie uznawali kontakt międzygrupowy za najlepszy sposób na ograniczenie uprzedzeń i stereotypów. Osobiste kontakty miały poprawiać nastawienie do obcych, ograniczać lęk i prowadzić do większej akceptacji dla mniejszości. Od jakiegoś czasu pojawiały się jednak pojedyncze doniesienia z badań sugerujące, że kontakt może działać demobilizująco na mniejszości: bliskie relacje z większością mogą osłabiać w nich świadomość dyskryminacji. W najnowszym numerze czasopisma Nature Human Behaviour ukazał się artykuł rozstrzygający tą kontrowersje w badaniu przeprowadzonym w 69 krajach na prawie 5 tysiącach osób heteroseksualnych, prawie 4 tysiącach osób nieheteroseksualnych, ponad 3 tysiącach przedstawicieli grup większościowych oraz 1000 osób należących do mniejszości narodowych.

Zespół badawczy, którego polską część stanowili pracownicy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizujący projekt LCure FNP TEAM, wykazał, że kontakt może faktycznie działać demobilizująco na mniejszości, zmniejszając ich zaangażowanie w walce o swoje prawa. Z drugiej strony – kontakt zwiększa zaangażowanie grup większościowych. „Im więcej znamy Ukraińców czy osób nieheteroseksualnych, tym bardziej prawdopodobne że pójdziemy na Marsz Równości czy poprzemy politykę ułatwiającą funkcjonowanie imigrantów, jak choćby obecność napisów ukraińskich w urzędach czy punktach informacyjnych”, podsumowuje dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., kierownik polskiej części badania i współautor artykułu. „Od tego, jak duża będzie gotowość do działania zwykłych ludzi na rzecz grup imigranckich zależy w dużym stopniu, czy Polska będzie postrzegana jako pożądany kraj emigracji zarobkowej, w którym Ukraińcy czy Nepalczycy będą czuli się dobrze – dlatego warto zadbać o codzienne kontakty”, dodaje.

Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej TEAM “Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability (LCure)” realizowany jest przez Wydział Artes Liberales i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW. Obejmuje on badania grup mniejszościowych i imigranckich skoncentrowane na czynnikach zwiększających dobrostan psychologiczny i aktywność społeczną Ukraińców, Wilamowian, Łemków w Polsce oraz Nahua w Meksyku. Projektem kierują dr hab. Justyna Olko (Wydział „Artes Liberales”) oraz dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. Współautorką artykułu na łamach Nature Human Behavior jest też stypendystka projektu Olga Kuzawińska.

 

Szczegóły publikacji

Hässler T., Ullrich J., Bernardino M. et al., 2019, A large-scale test of the link between intergroup contact and support for social change, „Nature Human Behaviour” , DOI: 10.1038/s41562-019-0815-z, artykuł dostępny on-line: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0815-z.

 

Informacja na stronie UW >>


Podpięcia w USOSweb

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 3 do 19 lutego 2020 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.


Rejestracja na lektoraty dla studentów zaocznych
24 stycznia 2020

Informacja o rejestracji na lektoraty dla studentów zaocznych sem. letni 2019/20


Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył
22 stycznia 2020

Przypominamy, że na podstawie zatwierdzonego i opublikowanego wykazu opłat za usługi edukacyjne opłacie w wysokości 75zł/ECTS podlegają zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył. Oznacza to, że opłacie będą podlegały niezaliczone zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne, które nie zostaną podpięte pod etap. Z tego względu prosimy o rozwagę podczas trwających właśnie rejestracji.