Wybory uzupełniające do Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia – 10 grudnia, godz. 13, sala 74

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że jutrzejsze (10 grudnia 2019 roku) zebranie samodzielnych nauczycieli akademickich (posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego), deklarujących przynależność do dyscypliny Psychologia, odbędzie się o godz. 13.00  na Wydziale Psychologii UW w sali 74.

Celem zebrania jest wybór jednej osoby do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia.


Data publikacji: 09 grudnia 2019