Nagroda dla absolwentki Wydziału w XVI konkursie PFRON na najlepsze prace naukowe poświęcone niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

27 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono nagrody w XVI edycji konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”. Organizatorem konkursu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wśród laureatów znalazła się absolwentka naszego wydziału Iwona Nowakowska, która uzyskała II nagrodę w kategorii prac o tematyce rehabilitacji społecznej za pracę magisterską obronioną w lipcu 2019. Praca nosiła tytuł „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych” i została napisana pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli.

 

Źródło >>


Data publikacji: 27 listopada 2019