Rekrutacja do II edycji Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Trwa rekrutacja do II edycji Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkich wyjazdach zagranicznych.

Program PROM ma na celu podnoszenie kompetencji młodej kadry naukowej UW w dziedzinie prowadzenia międzynarodowych badań dotyczących współczesnej Azji. 28 doktorantów/doktorantek UW i 7 osób z młodej kadry naukowej UW (poniżej 40 r.ż.) otrzyma pełne finansowanie krótkiego wyjazdu do wybranego ośrodka.

Celem wyjazdu może być:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego;
  • udział w szkole letniej;
  • odbycie stażu badawczego lub stażu przemysłowego;
  • udział w kursie, warsztatach, konferencji lub w innych krótkich formach kształcenia.

W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym w Singapurze, szkole letniej w Szanghaju oraz w stażach badawaczych w Hong Kongu, Pekinie, Sapporo i Tajpej!

Wyjazdy mogą trwać 7, 14 lub 30 dni. Stypendyści otrzymają zryczałtowane finansowanie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem, zgodnie z Regulaminem NAWA dotyczącym Programu PROM. W ramach programu zostaną również pokryte rzeczywiste koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów etc. dla 7 kandydatów. Maksymalna opłata może wynieść aż 11 000 zł.

Rekrutacja trwa do 24 listopada 2019 r. Pytania dotyczące Programu oraz dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres prom@wpia.uw.edu.pl.

 

Oficjalna strona programu >>

Pobierz informator >>

 


Data publikacji: 14 listopada 2019