Stypendia i umowy w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe”

Zakończył się drugi etap projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start w przyszłość” skierowanego do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Jego założeniem było przygotowanie prac licencjackich i magisterskich odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

25 października w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się IV Giełda Współpracy, w ramach której podsumowano drugi etap projektu polegający na testowaniu modelowych rozwiązań mających wspierać komunikacyjnie, prawnie i organizacyjnie przygotowywanie aplikacyjnych prac dyplomowych. Zaprezentowano wnioski i osiągnięcia z dwóch lat realizacji. Studenci mogli się też wymienić doświadczeniami z promotorami oraz partnerami. Podczas wydarzenia uroczyście wręczono dyplomy ukończenia projektu uczestnikom.

W ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start w przyszłość”: 

  • podpisano 59 umów trójstronnych na realizację prac dyplomowych;
  • Finansowanie na prowadzenie aplikacyjnych prac dyplomowych otrzymały 52 prace licencjackie i magisterskie. Ich autorami są studenci z sześciu Wydziałów UW: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Filozofii i Socjologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Polonistyki oraz Psychologii;
  • prace powstały pod kierunkiem 37 promotorów we współpracy z 47 firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Osiem prac autorstwa studentów Wydziału Psychologii zostało zrealizowanych we współpracy z instytucjami takimi jak: Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Instytut Matki i Dziecka, AssisTech Sp. z o.o., Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Korczakowska.

Ponadto jedna z nich otrzymała podczas tegorocznej uroczystości zakończenia studiów Nagrodę Dziekana za najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej. Była to praca „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych” autorstwa Iwony Nowakowskiej, napisana pod opieką prof. Ewy Pisuli

Źródło >> 


Data publikacji: 30 października 2019