Konferencja „WeValueFood: Edukacja żywieniowa i zaangażowanie nowej generacji konsumentów” – 2 grudnia 2019 r., Warszawa

Konferencja „WeValueFood: Edukacja żywieniowa i zaangażowanie nowej generacji konsumentów” – 2 grudnia 2019 r., Warszawa

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu We Value Food.

 

O konferencjiAgendaO projekcie WeValueFood

O konferencji

Potrzeba dokonywania lepszych wyborów żywieniowych przez konsumentów nigdy nie była większa – społeczeństwo w Polsce i całej Europie boryka się z poważnymi problemami związanymi z chorobami związanymi z nieprawidłowym żywieniem (takimi jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca), marnotrawieniem żywności i degradacją środowiska naturalnego. Zróżnicowany poziom zaangażowania i wiedzy na tematy związane z żywieniem, wielość trendów i teorii dotyczących żywienia (koncepcji zdrowych diet i produktów), dostępność taniego, wysoko przetworzonego jedzenia oraz fakt, że na rynku jest coraz więcej produktów i składników, których nie było w polskiej kuchni jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sprawiają, że coraz trudniej jest młodym ludziom podejmować świadome i zaangażowane decyzje żywieniowe. Konsekwencją szybko zmieniającego się świata jest też to, że tradycyjny kierunek transferu wiedzy od rodziców do dzieci jest często nieaktualny – rodzicom brakuje zarówno czasu, jak i wiedzy, która pozwoliłaby na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych ich dzieci. To powoduje, że młode pokolenie polskich konsumentów potrzebuje wsparcia, jakie może im dać szkoła współpracująca z biznesem – poprzez wspólne nowatorskie programy edukacyjne oraz budowanie nawyków świadomego konsumenta przyszłości.

Celem konferencji jest pokazanie, jak biznes i edukacja mogą wspólnie tworzyć kierunki działań dla nowego pokolenia konsumentów żywności. Przedstawiciele nauki, biznesu oraz edukacji podzielą się podczas niej swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak edukacja może korzystać z doświadczenia biznesu? Co biznes może wnieść do edukacji? Razem z prelegentami i panelistami zastanowimy się, jak tworzyć i rozwijać wspólne programy edukacji i biznesu – tak, aby efektywnie budować zaangażowanie kolejnych pokoleń konsumentów.

Wydarzenie stanowi konferencję-satelitę dla dwudniowej międzynarodowej konferencji „First We Value Food Conference: Increasing Engagement with Next Generation Consumers” – więcej informacji

 

Kiedy: 2 grudnia 2019
Gdzie: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 254

Wstęp bezpłatny, konieczna rejestracja – aby się zarejestrować, należy zgłosić swój udział pod adresem wevaluefood@uw.edu.pl

Agenda – konferencja lokalna 

 • 9.00 – 9.30 – Rejestracja
 •  9.30 – 10.45 sesja 1
  • Otwarcie konferencji: Prof.  dr hab. Dominika Maison – Uniwersytet Warszawski
  • Aleksandra Niżyńska – EIT Food Polska „EIT Food – w stronę innowacji i zrównoważonego rozwoju sektora spożywczego w Unii Europejskiej”
  • Prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski) Zrozumieć konsumenta – droga do skutecznych kampanii edukacyjnych
 • 10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.30 Dobre praktyki – case studies cz. 1
  • Blanka Mellova (Nestle) – Nauka i edukacja – sposób działania firmy Nestle na rzecz społeczeństwa
  • Katarzyna Woźnicka  (Szkoła na Widelcu)Ogólnopolski Program Edukacji Żywieniowo-Kulinarnej Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu.
 • 12.30-14.00 lunch i warsztaty interaktywne
 • 14.00-15.30 Dobre praktyki – case studies cz. 2
  • Marta Widz (Urząd Miasta stołecznego Warszawa) – „Wiem co jem” – projekt edukacyjny Urzędu M. st.Warszawy
  • Dr Julia Barlińska i mgr Katarzyna Wojtkowska (Uniwersytet Warszawski) – Zdrowe odżywiania się wśród dzieci oraz redukowanie marnowania jedzenia – próby zaadresowania w projekcie EIT FOOD SCHOOL NETWORK
  • Prof. dr hab. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski) – Edukacja praktyczna, czyli o kształtowaniu nawyków i preferencji żywieniowych
 • 15.30-16.30 dyskusja podsumowująca „Jak łączyć doświadczenia nauki, biznesu i edukacji, aby budować zaangażowanie dzieci i młodzieży w tematykę żywienia” (prowadzenie: Dominika Maison, uczestnicy: Anna Giza, Blanka Mellova, Krystyna Radkowska – Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej)

 

O projekcie We Value Food:

Celem projektu “WeValueFood” jest poprawa zdrowia konsumentów i wsparcie europejskiej gospodarki rolno-spożywczej poprzez zwiększanie wiedzy przyszłych pokoleń konsumentów i zaangażowanie w tematykę związaną z żywnością. W ramach projektu badamy potrzeby, bariery i aspiracje związane z zaangażowaniem w produkcję żywności, wykorzystaniem żywności i wiedzą na temat żywności wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu.

Projekt “WeValueFood” jest projektem europejskim finansowanym przez EIT FOOD (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Koordynatorem projektu jest Królewski Uniwersytet w Belfaście (Biological Sciences, Queen’s University Belfast), w Polsce projekt prowadzony jest przez naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 


Data publikacji: 16 października 2019