Program seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Praesterno
zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym
„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV
Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

 

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE
1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień:
➤ hazard
➤ uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
➤ skłonność do kompulsywnych zakupów
➤ powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
➤ samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY i GDZIE?
grupa sobotnia: 26 października, 9 i 23 listopada, 7 grudnia 2019 r.; 11 i 25 stycznia 2020 r.
grupa niedzielna: 27 października, 10 i 24 listopada, 8 grudnia 2019 r.; 12 i 26 stycznia 2020 r.
Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie:
www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl
Program będzie realizowany w dwóch 12–15 osobowych
grupach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Data publikacji: 09 października 2019