Stypendia i umowy w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe”
30 października 2019

Zakończył się drugi etap projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start w przyszłość” skierowanego do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Jego założeniem było przygotowanie prac licencjackich i magisterskich odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

25 października w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się IV Giełda Współpracy, w ramach której podsumowano drugi etap projektu polegający na testowaniu modelowych rozwiązań mających wspierać komunikacyjnie, prawnie i organizacyjnie przygotowywanie aplikacyjnych prac dyplomowych. Zaprezentowano wnioski i osiągnięcia z dwóch lat realizacji. Studenci mogli się też wymienić doświadczeniami z promotorami oraz partnerami. Podczas wydarzenia uroczyście wręczono dyplomy ukończenia projektu uczestnikom.

W ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start w przyszłość”: 

 • podpisano 59 umów trójstronnych na realizację prac dyplomowych;
 • Finansowanie na prowadzenie aplikacyjnych prac dyplomowych otrzymały 52 prace licencjackie i magisterskie. Ich autorami są studenci z sześciu Wydziałów UW: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Filozofii i Socjologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Polonistyki oraz Psychologii;
 • prace powstały pod kierunkiem 37 promotorów we współpracy z 47 firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Osiem prac autorstwa studentów Wydziału Psychologii zostało zrealizowanych we współpracy z instytucjami takimi jak: Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Instytut Matki i Dziecka, AssisTech Sp. z o.o., Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Korczakowska.

Ponadto jedna z nich otrzymała podczas tegorocznej uroczystości zakończenia studiów Nagrodę Dziekana za najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej. Była to praca „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych” autorstwa Iwony Nowakowskiej, napisana pod opieką prof. Ewy Pisuli

Źródło >> 


Rusza rekrutacja na Program MOST semestr letni 2019/20
28 października 2019

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w kolejnej rekrutacji na Program MOST. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze letnim 2019/2020zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2019 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Z wnioskiem student zobowiązany jest udać się do Prodziekana ds. studenckich jednostki macierzystej w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do Koordynatora Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Magdaleny Mars (Biuro Spraw Studenckich UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29a) do dnia 4 grudnia 2019 r.

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Przewodnik po Programie MOST dla studentów


Ogłoszenie: poszukiwana osoba do realizacji zadań badawczych w ramach projektu OPUS
21 października 2019

Poszukujemy dyspozycyjnej osoby do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników i prowadzenie badań) w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2015/19/B/HS6/01633) dotyczącego subiektywnej wartości nagród finansowych.

Przewidziane jest wynagrodzenie.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok studiów, podstawowa znajomość metodologii badań społecznych i metod analizy statystycznej, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań, wysoka dostępność od listopada br. do stycznia 2020 r.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl (lub tomek@psych.uw.edu.pl) do dnia 10 listopada 2019 r.


Climathon – Cała Warszawa dla klimatu 25-26 października 2019

Zapraszamy do udziału w „Cała Warszawa dla klimatu” – wydarzeniu będącym wkładem Uniwersytetu w Climathon, czyli odbywające się na całym świecie w tym samym czasie spotkania osób, które chcą podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. 

Podczas ponad 24-godzinnego wydarzenia uczestnicy będą pracować nad nowymi rozwiązaniami na rzecz ochrony klimatu. Dla zwycięzców przewidziana jest wysoka nagroda pieniężna, szereg konsultacji i porad dla autorów najbardziej przedsiębiorczej koncepcji oraz wiele innych atrakcji.   

Liczba miejsc ograniczona! 

——-

Climathon organizowany w Warszawie został objęty Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW – UOTT, Politechnika Warszawska, SGGW / Warsaw University of Life Sciences, Koalicja Klimatyczna oraz HEAL Polska. Patronami hackathonu są: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW, Nauka o klimacie, Ziemia na Rozdrożu.  


Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium dla studentów i doktorantów
17 października 2019

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów

Studenci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;
 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

Doktoranci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 i o zapomogę – w Biurze Spraw Doktoranckich; żeby otrzymać wyrównanie stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o stypendium rektora – do komisji doktoranckiej jednostki, w której odbywają studia doktoranckie; termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2019 r.

Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski o naukowe stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

Szkoły doktorskie

Doktoranci i doktorantki ze szkół doktorskich otrzymają stypendium doktoranckie po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. O szczegółach procedury poinformują Sekretariaty szkół.
Widoczny niżej wniosek o stypendium doktoranckie jest przeznaczony dla osób na studiach doktoranckich, które rozpoczęły się najpóźniej w roku akademickim 2018/2019.

Pomoc dla studentów i doktorantów wypełniających wnioski

Jeśli masz problemy techniczne z wnioskami (nie możesz przejść na kolejny ekran, wyskakuje jakiś błąd itp.) możesz napisać na adres stypendia.usos@uw.edu.pl. Opisz możliwie dokładnie błąd, nie zapomnij o podaniu imienia, nazwiska, numeru albumu oraz kierunku i roku studiów. Mile widziane są zrzuty ekranu w pliku .jpg lub .png załączone do wiadomości (prosimy o niewklejanie załączników w treść maila).


Konferencja „WeValueFood: Edukacja żywieniowa i zaangażowanie nowej generacji konsumentów” – 2 grudnia 2019 r., Warszawa
16 października 2019

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu We Value Food.

 

O konferencjiAgendaO projekcie WeValueFood

O konferencji

Potrzeba dokonywania lepszych wyborów żywieniowych przez konsumentów nigdy nie była większa – społeczeństwo w Polsce i całej Europie boryka się z poważnymi problemami związanymi z chorobami związanymi z nieprawidłowym żywieniem (takimi jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca), marnotrawieniem żywności i degradacją środowiska naturalnego. Zróżnicowany poziom zaangażowania i wiedzy na tematy związane z żywieniem, wielość trendów i teorii dotyczących żywienia (koncepcji zdrowych diet i produktów), dostępność taniego, wysoko przetworzonego jedzenia oraz fakt, że na rynku jest coraz więcej produktów i składników, których nie było w polskiej kuchni jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sprawiają, że coraz trudniej jest młodym ludziom podejmować świadome i zaangażowane decyzje żywieniowe. Konsekwencją szybko zmieniającego się świata jest też to, że tradycyjny kierunek transferu wiedzy od rodziców do dzieci jest często nieaktualny – rodzicom brakuje zarówno czasu, jak i wiedzy, która pozwoliłaby na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych ich dzieci. To powoduje, że młode pokolenie polskich konsumentów potrzebuje wsparcia, jakie może im dać szkoła współpracująca z biznesem – poprzez wspólne nowatorskie programy edukacyjne oraz budowanie nawyków świadomego konsumenta przyszłości.

Celem konferencji jest pokazanie, jak biznes i edukacja mogą wspólnie tworzyć kierunki działań dla nowego pokolenia konsumentów żywności. Przedstawiciele nauki, biznesu oraz edukacji podzielą się podczas niej swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak edukacja może korzystać z doświadczenia biznesu? Co biznes może wnieść do edukacji? Razem z prelegentami i panelistami zastanowimy się, jak tworzyć i rozwijać wspólne programy edukacji i biznesu – tak, aby efektywnie budować zaangażowanie kolejnych pokoleń konsumentów.

Wydarzenie stanowi konferencję-satelitę dla dwudniowej międzynarodowej konferencji „First We Value Food Conference: Increasing Engagement with Next Generation Consumers” – więcej informacji

 

Kiedy: 2 grudnia 2019
Gdzie: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 254

Wstęp bezpłatny, konieczna rejestracja – aby się zarejestrować, należy zgłosić swój udział pod adresem wevaluefood@uw.edu.pl

Agenda – konferencja lokalna 

 • 9.00 – 9.30 – Rejestracja
 •  9.30 – 10.45 sesja 1
  • Otwarcie konferencji: Prof.  dr hab. Dominika Maison – Uniwersytet Warszawski
  • Aleksandra Niżyńska – EIT Food Polska „EIT Food – w stronę innowacji i zrównoważonego rozwoju sektora spożywczego w Unii Europejskiej”
  • Prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski) Zrozumieć konsumenta – droga do skutecznych kampanii edukacyjnych
 • 10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.30 Dobre praktyki – case studies cz. 1
  • Blanka Mellova (Nestle) – Nauka i edukacja – sposób działania firmy Nestle na rzecz społeczeństwa
  • Katarzyna Woźnicka  (Szkoła na Widelcu)Ogólnopolski Program Edukacji Żywieniowo-Kulinarnej Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu.
 • 12.30-14.00 lunch i warsztaty interaktywne
 • 14.00-15.30 Dobre praktyki – case studies cz. 2
  • Marta Widz (Urząd Miasta stołecznego Warszawa) – „Wiem co jem” – projekt edukacyjny Urzędu M. st.Warszawy
  • Dr Julia Barlińska i mgr Katarzyna Wojtkowska (Uniwersytet Warszawski) – Zdrowe odżywiania się wśród dzieci oraz redukowanie marnowania jedzenia – próby zaadresowania w projekcie EIT FOOD SCHOOL NETWORK
  • Prof. dr hab. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski) – Edukacja praktyczna, czyli o kształtowaniu nawyków i preferencji żywieniowych
 • 15.30-16.30 dyskusja podsumowująca „Jak łączyć doświadczenia nauki, biznesu i edukacji, aby budować zaangażowanie dzieci i młodzieży w tematykę żywienia” (prowadzenie: Dominika Maison, uczestnicy: Anna Giza, Blanka Mellova, Krystyna Radkowska – Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej)

 

O projekcie We Value Food:

Celem projektu “WeValueFood” jest poprawa zdrowia konsumentów i wsparcie europejskiej gospodarki rolno-spożywczej poprzez zwiększanie wiedzy przyszłych pokoleń konsumentów i zaangażowanie w tematykę związaną z żywnością. W ramach projektu badamy potrzeby, bariery i aspiracje związane z zaangażowaniem w produkcję żywności, wykorzystaniem żywności i wiedzą na temat żywności wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu.

Projekt “WeValueFood” jest projektem europejskim finansowanym przez EIT FOOD (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Koordynatorem projektu jest Królewski Uniwersytet w Belfaście (Biological Sciences, Queen’s University Belfast), w Polsce projekt prowadzony jest przez naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.