IV Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
12 września 2019

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, który organizowany jest przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:
✓ praca doktorska (5 000 zł brutto),
✓ praca magisterska (4 000 zł brutto),
✓ praca licencjacka/inżynierska (3 000 zł brutto).

Ponadto w Konkursie przewidziano jedną dodatkową nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 maja 2017 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15  listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższymi linkami:

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/   – strona internetowa UOTT UW
https://bit.ly/2mbstI2 – skrócony link do posta na Facebooku UOTT UW

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).

 


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/20, która odbędzie się w dniu 1 października o godz. 11.00 w Auli Wydziału Psychologii. Wydarzenie będzie prowadzone jednocześnie w języku polskim i angielskim.

Wykład inauguracyjny pt. Prenatal androgen hypothesis and sexual orientation wygłosi dr hab. Wojciech Dragan.

 

Program uroczystości:

 • Powitanie gości przez dziekan Wydziału Psychologii prof. dr hab. Dominikę Maison
 • Przemówienie kierownika Warsaw International Studies in Psychology dra Woutera de Raad
 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studenckiego Wydziału Psychologii
 • Uroczyste ślubowanie
 • Wręczenie upominków osobom z najlepszymi wynikami rekrutacji
 • Wykład dra hab. Wojciecha Dragana pt. Prenatal androgen hypothesis and sexual orientation

 

 


Festiwal Nauki 2019 na Wydziale Psychologii UW
10 września 2019

 

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Wydział Psychologii UW w ramach Festiwalu Nauki! Wiedza psychologiczna może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i dlatego przygotowaliśmy dla Państwa 9 otwartych spotkań o zróżnicowanej tematyce – mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wstęp wolny.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność przybycia.

 

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku Wydziału Psychologii UW, Stawki 5/7 w Warszawie.

Wydarzenie na facebooku >>

Więcej na temat Festiwalu Nauki >>

 

PROGRAM SPOTKAŃ (kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej)

 

21 września 2019 r. (sobota)

 

(NEURO)NAUKA O MIŁOŚCI. CZYLI CO SIĘ Z NAMI DZIEJE KIEDY KOCHAMY? (wykład)
 

 • prowadząca: dr Olga Kamińska
 • godzina: 12:00 – 13:00
 • miejsce: aula, parter

W czasie wykładu przedstawię miłość z perspektywy psychofizjologicznej. Odpowiem na pytanie co się z nami dzieje na poziomie neuronalnym oraz fizjologicznym gdy się zakochujemy, kochamy, oraz gdy spędzamy z naszym partnerem/partnerką wiele lat. Oprócz mózgu spojrzymy również na nasze ciało, czyli na funkcjonowaniu obwodowego układu nerwowego. Zobaczymy czym charakteryzują się udane związki w odniesieniu do takich wskaźników jak rytm serca i poziom hormonów. Opowiem o tym, co badania mówią na temat skutecznego wiązania się w pary oraz utrzymania związku w dobrej kondycji. Zastanowimy się czy naszą fizjologię da się okiełznać oraz kto jest bardziej emocjonalny, a kto mniej logiczny w czasie kłótni – mężczyźni, czy kobiety? 

„GOOD TIMES, BAD TIMES” – O POSTRZEGANIU CZASU W BIEGANIU AMATORSKIM I REKREACYJNYM (warsztat)
 

 • prowadząca: mgr Dominika Pruszczak
 • godzina: 13:00 – 14:00 oraz 14:00 – 15:00
 • miejsce: sala 93, III piętro
 • o udziale w warsztacie decyduje kolejność przybycia

Prawie cała Polska biega. Podczas treningów i zawodów można zobaczyć wielu biegaczy wpatrujących się jak zaczarowani w zegarki biegowe czy w telefony z aplikacjami treningowymi. Angażując się coraz bardziej w bieganie z coraz większym zapałem odmierzają sekundy i minuty, porównują czasy poszczególnych kilometrów, analizują międzyczasy, obliczają czasy netto i brutto. Jak widać temat czasu w sporcie jest ważny. Ale warto pamiętać, że czas to nie tylko ten „obiektywny”, wyznaczany przez stopery, lecz też ten „subiektywny”, czyli nasza ocena i nastawienie wobec czasu. Mimo, że to ten pierwszy mówi o wygranej czy przegranej, rekordzie życiowym lub o naszych postępach w danej dyscyplinie, okazuje się, że to czas „subiektywny” bywa częstokroć ważniejszy. To od niego zależy m.in. jakie aktywności będziemy podejmować, jak będziemy sobie radzić z porażkami oraz jakie cele będziemy sobie wyznaczać. Także od tego jak postrzegamy czas i jakie przyjmujemy perspektywy czasowe będą zależeć nasze „twarde” wyniki biegowe. W czasie warsztatów przedstawię najważniejsze badania i teorie dotyczące postrzegania czasu w sporcie, ale przede wszystkim będziemy koncentrować się na wzmacnianiu wspierającego nas czasu „subiektywnego”. Poznamy czym są perspektywy czasowe i jak mogą one wpływać na nasze życie oraz jak można je tak „trenować”, by osiągać jak najlepsze czasy „obiektywne”. Zapraszamy nie tylko biegaczy!

 

24 września 2019 r. (wtorek)

 

OBSESJA DOSKONAŁOŚCI- CZY WARTO BYĆ PERFEKCJONISTĄ W SPORCIE, MUZYCE ORAZ INNYCH SFERACH ŻYCIA? (warsztat)
 

 • prowadzący: mgr Wojciech Waleriańczyk
 • godzina: 16:00 – 17:00 oraz 17:00 – 18:00
 • miejsce: sala 98, III piętro
 • o udziale w warsztacie decyduje kolejność przybycia

Pewien poziom perfekcjonizmu uważa się za warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu w sporcie, muzyce i wielu innych sferach życia. Z drugiej strony, perfekcjonizm kojarzy się nie tylko z pozytywną siłą napędzającą do działania – może również utrudniać funkcjonowanie i, paradoksalnie, obniżać wyniki. Podczas warsztatów, zainspirowani przykładami ze świata filmu, muzyki i sportu, będziemy dyskutować o możliwych sposobach na optymalnie wykorzystanie perfekcjonistycznych dążeń do osiągania swoich celów. Wspólnie poszukamy też rozwiązań ograniczających perfekcjonistyczne obawy i wątpliwości. A wypełniając odpowiednie kwestionariusze, będziemy mogli zobaczyć, która z form perfekcjonizmu dominuje obecnie w naszym życiu.

 

28 września 2019 r. (sobota)

 

JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ SWOJĄ NIERACJONALNOŚĆ? RZECZ O TEORII SZTURCHNIĘCIA (NUDGE) (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Marcin Rzeszutek
 • godzina: 10:00 – 11:30
 • miejsce: sala 94, III piętro

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ekonomii na przełomie XX i XXI wieku był wzrost znaczenia psychologii, co przyczyniło się do narodzin ekonomii behawioralnej. Przedstawiciele ekonomii behawioralnej, posiłkując się intensywnie dorobkiem psychologii, starają się wyjaśnić nieracjonalne zachowania ludzi w różnych sferach życia oraz pomóc im podejmować bardziej optymalne decyzje dla nich samych, a tym samym również dla całego społeczeństwa. W szczególności, na wykładzie tym słuchacze dowiedzą się o najnowszej teorii z obszaru ekonomii behawioralnej, tj. tzw. teorii szturchnięcia (ang. nudge) autorstwa Richarda Thalera, noblisty z ekonomii z 2017 r. Nudge to lekkie szturchnięcie, impuls służący nakierowaniu jednostki w taki sposób, by nie nakazując oraz nie zakazując jej niczego sprawić, by zachowywała się bardziej racjonalnie i tym samym podejmowała lepsze dla siebie i innych ludzi decyzje. Reasumując, słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko o najczęstszych przejawach nieracjonalnego zachowania człowieka, ale też posiądą wiedzę o tym, jak będąc świadomym ograniczeń swojej racjonalności, wykorzystać ten fakt do lepszego podejmowania decyzji w życiu codziennym.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O PIENIĄDZACH? (wykład)
 

 • prowadząca: dr Agata Trzcińska
 • godzina: 11:30 – 12:30
 • miejsce: sala 98, III piętro

Umiejętność rozsądnego gospodarowania pieniędzmi niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla osób dorosłych, a wiedza ekonomiczna staje się niezbędnym elementem życia. Warto zastanowić się jaką wiedzę o świecie ekonomii posiadają nasze dzieci, czy wystarczającą, by odnaleźć się w codzienności współczesnego konsumenta? Nasze pociechy wyrastają w kulturze konsumpcjonizmu, w której to, kim się jest zależy coraz bardziej od tego, co się ma. Dodatkowo, reklamy skierowane do najmłodszych i zabiegi sklepów odpowiednio przystosowane do danej grupy wiekowej, przyczyniają się do myślenia: „muszę to mieć”, niezależnie, czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy nie. Proponowany wykład będzie miał na celu przedstawienie rozwoju wiedzy ekonomicznej polskich dzieci wraz z wiekiem, roli edukacji/socjalizacji ekonomicznej, sposobów uczenia najmłodszych o wartości pieniądza, podstaw ekonomii, oszczędzania i świadomej konsumpcji. Ponadto, podczas spotkania zastanowimy się wspólnie z uczestnikami, kiedy i czy warto poruszyć temat pieniędzy z naszymi dziećmi, jaką wiedzę finansową powinno posiadać dziecko w danym wieku oraz jak nauczyć dziecko oszczędzania.

KTO MOŻE MIEĆ MÓZG MATEMATYCZNY? (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
 • godzina: 12:30 – 13:30
 • miejsce: sala 94, III piętro

O niektórych ludziach mówimy: „O! To prawdziwy mózg matematyczny!” Czy „mózg matematyczny” to właściwość tylko niektórych wybrańców losu? Współczesne badania psychologiczne, jak i neuroobrazowe, prowadzone na ludziach i zwierzętach pokazują, że „mózg matematyczny” zaczął się kształtować we wczesnej ewolucji kręgowców, a jednocześnie u ludzi wykazuje zaskakującą ciągłość między przybliżonym spostrzeganiem liczebności zbiorów a symboliczną, zaawansowaną matematyką. Jednocześnie jednak wykształcenie przez człowieka językowych i kulturowych technik liczenia i zapisu liczb wprowadza zmiany w funkcjonowaniu „mózgu matematycznego” i dodaje do niego nowe struktury. Przedstawiając działanie mózgu matematycznego, omówimy podstawowe systemy przetwarzania informacji o liczbie, wspólne dla ludzi i zwierząt, ich mózgowe podstawy oraz jak uczenie się językowych systemów liczenia, a później zapisu liczb w postaci cyfr i innych symboli, zmienia funkcjonowanie mózgowych mechanizmów przetwarzania liczb. Będzie mowa o „neuronach liczbowych”, związkach umysłowych reprezentacji liczby i przestrzeni, o tym, jak spostrzegają i różnicują liczby ryby, kurczaki, szympansy, noworodki, niemowlęta i profesjonalni matematycy, a jak, i dlaczego z liczbami nie mogą sobie poradzić niektóre mózgi skądinąd inteligentnych ludzi.

 

29 września 2019 r. (niedziela)

 

BORN GAY? CO WIADOMO NA TEMAT BIOLOGICZNYCH PODSTAW ORIENTACJI SEKSUALNEJ (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Wojciech Dragan 
 • godzina: 11:00 – 12:00
 • miejsce: aula, parter

Charakter czynników kształtujących orientację seksualną jest przedmiotem wielu kontrowersji w dyskursie publicznym. Wiele z tych dyskusji toczy się w oderwaniu od aktualnego stanu wiedzy na ten temat. Tymczasem, w ciągu ostatnich trzydziestu lat zebrano liczne dowody na rzecz biologicznego charakteru różnic w zakresie orientacji. W trakcie wystąpienia opiszę trzy dominujące kierunki badań dotyczących tej problematyki – analizy podstaw genetycznych, hipotezę prenatalnego wpływu androgenów oraz efekt starszych braci i towarzyszącą mu hipotezę immunizacji. Pokażę, co już wiadomo, a co jeszcze wymaga dalszych analiz (przykładowo – nadal niewiele wiadomo na temat konkretnych genów związanych z orientacją seksualną). Wystąpienie będzie także okazją do przedstawienia Projektu Orientacja – pierwszego polskiego badania dotyczącego biologicznych podstaw orientacji seksualnej u mężczyzn. Projekt ma na celu między innymi pogłębienie wiedzy na temat zmienności genetycznej związanej z orientacją oraz ewentualnych różnic pomiędzy gejami i mężczyznami heteroseksualnymi w zakresie struktury i funkcji mózgu.

EPIDEMIA MOWY NIENAWIŚCI. JAK HEJT NAS ZMIENIA I CZY MOŻEMY TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ? (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 • godzina: 12:00 – 13:00
 • miejsce: aula, parter

Internet jest w coraz większym stopniu przesycony nienawistnym językiem. Hejtują politycy, celebryci, nienawiść sączy się z mediów prywatnych i publicznych. Jak środowisko to zmienia użytkowników internetu, a w szczególności mediów społecznościowych? Jak wpływa to na ofiary mowy nienawiści? I w końcu: czy są jakieś sposoby by przeciwdziałać tym zjawiskom? Psychologia społeczna dostarcza tu wielu odpowiedzi, o których będzie mowa w trakcie wystąpienia.

NIECH CZAS BĘDZIE Z TOBĄ! POZYTYWNA PSYCHOLOGIA CZASU I JEJ ZNACZENIE W NAUCE, BIZNESIE I ZWIĄZKACH (wykład)
 • prowadzący: dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
 • godzina: 13:00 – 14:00
 • miejsce: aula, parter

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to trzy tzw. horyzonty czasowe. Współistnieją w naszym umyśle, a sposób w jaki je postrzegamy i częstotliwość, z jaką koncentrujemy uwagę na każdym z nich w przemożny sposób wpływa na nasze myśli, emocje i motywacje. Podczas wykładu, w oparciu o najważniejsze wyniki badań psychologii temporalnej, przyjrzymy się temu, jak przyjmowanie poszczególnych perspektyw czasowych może wpływać na nasze życie. Zastanowimy się również, jak uczynić z naszej niezwykłej zdolności do mentalnego podróżowania w czasie atut, który pozwoli nam bardziej cieszyć się życiem i umożliwi osiąganie sukcesów w różnych jego obszarach.

 


Zmiany w rejestracjach, nowy kurs
06 września 2019

6.09.2019

W III serii zapisów na przedmioty specjalizacyjne będzie dostępny nowy kurs:

2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą

Strona przedmiotu w USOSweb.


Stypendium Ministra dla studentów

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami bądź znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Procedura ubiegania się przez studentów o w/w stypendium uległa zmianie, co następuje:

 1. student NIE SKŁADA wniosku wraz załącznikami w formie papierowej,
 2. od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać na adres mailowy pracownika wyznaczonego przez Kierownika jednostki:

PSYCHOLOGIA: Zofia Zielkowska Zofia.Zielkowska@psych.uw.edu.pl

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT: Zofia Pozorek Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

KOGNITYWISTYKA, COGNITIVE SCIENCE: Agata Brzezińska agata.brzezinska@psych.uw.edu.pl

WISP:  Aleksandra Lindenberg alinden@psych.uw.edu.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r.

 • osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin_skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),
 • osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie.PDF”),
 • osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – załączniki.PDF”).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad przyznawania stypendiów Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, wzór wniosku, oświadczenia oraz tabela prezentująca wykaz złożonych wniosków w programie Excel zamieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich UW w zakładce Sekcja Socjalna  – Stypendium Ministra.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


STOP marnowaniu jedzenia! Weź udział w dyskusji
05 września 2019

STOP marnowaniu jedzenia!
Weź udział w dyskusji o możliwych sposobach zredukowania marnowania żywności.

 

Zapraszamy wszystkich licealistów do udziału w tzw. grupie focusowej. W małej grupie będziemy wspólnie analizować obecnie działające metody/sposoby  redukowania marnowania żywności, jak i szukać nowych możliwości i pomysłów na zwiększenie zasięgu ruchu anti-waste.  Twoje odpowiedzi staną się bazą do rekomendacji różnego rodzaju  działań dla szkół.

Dyskusja odbędzie się 04.10.2019, w godz. 16.00-18.00 na Wydziale Psychologii UW i prowadzona będzie przez psychologów i studentów psychologii. Będziesz w związku z tym też mieć okazję do poznania psychologii i studiów na uniwersytecie „od środka”J . Dodatkowo w ramach zachęty, osoby, które wezmą udział w dyskusji otrzymają od nas wynagrodzenie w wysokości 70 zł.

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji, napisz do nas maila o treści: „ Chcę wziąć udział!” na adres: alicja.gniewek@psych.uw.edu.pl  

Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje? Przyłącz się do poszukiwania rozwiązań!