Dominika Bulska laureatką nagrody redakcji Social Psychological Bulletin

Dominika Bulska, doktorantka Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, otrzymała nagrodę im. Solomona Ascha przyznawaną przez redakcję Social Psychological Bulletin za najlepszy artykuł napisany przez młodego badacza lub młodą badaczkę. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagrody pieniężnej nastąpiło podczas XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Poznaniu.

W konkursie były brane pod uwagę teksty młodych badaczy i badaczek, którzy opublikowali swoje prace w piśmie Psychologia Społeczna przed lub po doktoracie – nie później jednak niż 3 lata od uzyskania stopnia doktora.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku


Data publikacji: 21 września 2019