Zapraszamy na konferencję “Po pierwsze człowiek! Mosty zamiast murów.”

Wydział Psychologii UW objął patronat nad projektem związanym z jubileuszem 10-lecia istnienia Izby Coachingu, który rozpocznie się z dniem 17.09.2019, a zakończy 25.10.2019 r. Projekt ten składać się będzie z konferencji głównej, która odbędzie się w Warszawie dnia 21.09.2019 pod hasłem “Po pierwsze człowiek! Mosty zamiast murów” oraz wielu wydarzeń organizowanych w całej Polsce w ramach obchodów, na które serdecznie zapraszamy.

Celami jakie, przyświecają Projektowi są:

  • wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami organizacjami skupionymi
    wokół rozwoju i wsparcia
  • stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw
  • popularyzacja profesjonalnego coachingu, jako wartościowej formy wsparcia rozwoju osób, procesów zmiany w organizacjach i podnoszenia efektywności działań zespołowych

Całość wydarzeń będzie skoncentrowana wokół trzech kluczowych wartości Izby Coachingu:

  • standardów
  • etyki
  • jakości

Więcej informacji:
http://konferencja.izbacoachingu.com/


Data publikacji: 19 września 2019