Stypendium Ministra dla studentów

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami bądź znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Procedura ubiegania się przez studentów o w/w stypendium uległa zmianie, co następuje:

  1. student NIE SKŁADA wniosku wraz załącznikami w formie papierowej,
  2. od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać na adres mailowy pracownika wyznaczonego przez Kierownika jednostki:

PSYCHOLOGIA: Zofia Zielkowska Zofia.Zielkowska@psych.uw.edu.pl

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT: Zofia Pozorek Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

KOGNITYWISTYKA, COGNITIVE SCIENCE: Agata Brzezińska agata.brzezinska@psych.uw.edu.pl

WISP:  Aleksandra Lindenberg alinden@psych.uw.edu.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r.

  • osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin_skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),
  • osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie.PDF”),
  • osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – załączniki.PDF”).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad przyznawania stypendiów Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, wzór wniosku, oświadczenia oraz tabela prezentująca wykaz złożonych wniosków w programie Excel zamieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich UW w zakładce Sekcja Socjalna  – Stypendium Ministra.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


Data publikacji: 06 września 2019