Możliwość uzyskania certyfikatu EuroPsy w ramach studiów podyplomowych „Psychologia Transportu”
27 września 2019

Image

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Psychologia Transportu”, które jako jedyne studia podyplomowe w kraju stwarzają możliwość uzyskania równocześnie certyfikatu podstawowego EuroPsy, potwierdzającego jakość wykształcenia psychologicznego, respektowanego w większości krajów Europy (również poza UE).

Uzyskanie certyfikatu możliwe jest:
▪️ dla osób posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie (na podstawie wniosku).
▪️ dla osób po studiach, aktualnie pracujących w zawodzie psychologa (pod warunkiem przystąpienia do programu stażu podyplomowego w trakcie studiów podyplomowych).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z sekretariatem studiów podyplomowych. Więcej informacji o systemie EuroPsy można znaleźć na stronie www.europsy.pl


Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
26 września 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do dnia 10 października 2019 r. warszawscy studenci mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

 • mają średnią ocen co najmniej 3,5
 • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
 • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja dla studentów kończy się 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22


IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zaprasza na IV zjazd naukowy.

Od ponad stu lat psychologowie, zarówno naukowcy jak i praktycy interesowali się obszarem pracy i przekładali wiedzę naukową na różnego rodzaju interwencje, podnoszące dobrostan pracowników i organizacji. Współcześnie psychologowie organizacji dysponują szeroką wiedzą o funkcjonowaniu osób w pracy, ludzi jako członków grup i organizacji jako całych zbiorowisk ludzkich. Mamy nadzieję, że podzielimy się tą wiedzą w trakcie IV zjazdu naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Hasło zjazdu – „Człowiek – Ludzie – Organizacja” – pokazuje wielość perspektyw, jaką mają koncepcje i badania psychologii organizacji. „Człowiek” to zainteresowanie osobowymi źródłami funkcjonowania i osobowymi zyskami i kosztami różnego rodzaju zachowań. „Ludzie” to perspektywa grupowa, zainteresowanie motywami do funkcjonowania w grupie, sposobami takiego funkcjonowania i różnymi zjawiskami, które ono generuje. „Organizacja” to zainteresowanie działaniem całych firm, postawami, jakie kształtują się w odpowiedzi na politykę personalną firmy i konsekwencjami funkcjonowania organizacji jako całości dla dobrostanu pracowników. W psychologii organizacji zazwyczaj te trzy perspektywy występują jednocześnie. Organizacja tworzy kontekst sytuacyjny, w którym pojawiają się zachowania lub postawy konkretnego człowieka, ale przecież organizację tworzą ludzie, których zachowania i postawy są tego kontekstu źródłem.

Przyjmując taką szeroką perspektywę chcemy zachęcić do udziału w Zjeździe badaczy i praktyków o zróżnicowanych zainteresowaniach. 

21-23 maja 2020 r.
Uniwersytet Warszawski
Kampus Ochota

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami: 20.12.2019 r.
Termin wnoszenia obniżonej opłaty konferencyjnej: 29.02.2020 r. 

OFICJALNA STRONA ZJAZDU >> 

 


Konferencja „Nienawiść w relacjach społecznych: przejawy, funkcje, psychologiczne uwarunkowania i zmiana”
25 września 2019

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego,
Instytut Psychologii PAN i Wydział Psychologii UW
zapraszają na konferencję
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Nienawiść w relacjach społecznych: przejawy, funkcje,
psychologiczne uwarunkowania i zmiana

 

Konferencja odbędzie się 24 października 2019 r., w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72. Wstęp wolny.
Rejestracja do dn. 14.10.2019 poprzez link >>

 

PROGRAM

Część I: Język nienawiści: przejawy i funkcje, sala im. Stanisława Staszica, godz. 10.30- 12.30.
Prowadzi: prof. Ida Kurcz

 • Prof. Ida Kurcz, Fundacja na Rzecz Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego: Wprowadzenie.
 • Prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski: Nienawiść w języku.
 • Prof. Iwona Jakubowska-Branicka, Uniwersytet Warszawski: Teoretyczne i prawne definicje mowy nienawiści. Ograniczenie wolności słowa w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 • Prof. Janusz Reykowski, Instytut Psychologii PAN: Mowa nienawiści jako przemoc symboliczna.

Przerwa obiadowa: 12.30-14.00

Część II: Psychologiczne uwarunkowania nienawistnych postaw i metody zmiany, sala im. Stanisława Staszica, godz. 14.00-16.00. Prowadzi: prof. M. Kościelska

 • Dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN i Fundacja na Rzecz Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego: Psychologiczne uwarunkowania reakcji na przestępstwa motywowane nienawiścią do „obcych”.
 • Prof. Michał Bilewicz, Uniwersytet Warszawski: Czy mowa nienawiści wynika z nienawiści? O emocjonalnym tle obraźliwego języka w relacjach międzygrupowych.
 • Prof. Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet SWPS: Przekonania akceptujące agresję.
 • Prof. Robert Balas, Instytut Psychologii PAN: Podstawowe mechanizmy nabywania i zmiany postaw – implikacje praktyczne.
 • Prof. M. Kościelska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego i Fundacja na Rzecz Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego: Zakończenie

Komitet Programowo-Organizacyjny:

Prof. Robert Balas, Instytut Psychologii PAN
Prof. Urszula Jakubowska (Przewodnicząca), Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego
Prof. Małgorzata Kościelska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego
Prof. Dominika Maison, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Piotr Oleś, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego
Dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego


Dominika Bulska laureatką nagrody redakcji Social Psychological Bulletin
21 września 2019

Dominika Bulska, doktorantka Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, otrzymała nagrodę im. Solomona Ascha przyznawaną przez redakcję Social Psychological Bulletin za najlepszy artykuł napisany przez młodego badacza lub młodą badaczkę. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagrody pieniężnej nastąpiło podczas XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Poznaniu.

W konkursie były brane pod uwagę teksty młodych badaczy i badaczek, którzy opublikowali swoje prace w piśmie Psychologia Społeczna przed lub po doktoracie – nie później jednak niż 3 lata od uzyskania stopnia doktora.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku


Dr hab. Kamil Imbir wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
19 września 2019

 

Wśród 15 finalistów 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI, znalazł się dr hab. Kamil Imbir

Nagrody Naukowe POLITYKI to program stypendialny skierowany do młodych naukowców, którego głównym celem, jak piszą organizatorzy, „jest wskazywanie najzdolniejszych wśród zdolnych. I zaświadczanie – dzięki autorytetowi członków Kapituł Profesorskiej i Społecznej – że nauka jest istotna, a zajmujące się nią osoby to często już na wczesnym etapie kariery charyzmatyczne postaci ze zdumiewającym dorobkiem”.

Wybrana piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. W ostatnim etapie, Kapituła Społeczna wraz z różnymi osobistościami życia publicznego wskaże pięcioro laureatów, którzy podczas uroczystej gali 20 października odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł. Pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Źródło >>