Najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów
13 września 2019

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf) oraz uchwały Rady Wydziału Psychologii (http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/UchwalaRW2019_zasady-1.pdf).

 

Istotne zmiany w Regulaminie studiów na UW oraz zasadach studiowania na Wydziale Psychologii.

Zmiany obowiązują wszystkich studentów od 1 października 2019 r.

 

 • Wznowienie studiów nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.
 • Studia można wznowić pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów oraz uiszczenia zaległych opłat wobec Uniwersytetu.
 • Studenci mają prawo m.in. do przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta – takie szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2019 o godz. 12.00 i o godz. 16.00.
 • Studenci mają prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników zaliczenia, gdy mają zastrzeżenia:
  • co do formy lub przebiegu egzaminu lub zaliczenia;
  • co do bezstronności przy wystawianiu oceny z egzaminu lub zaliczenia.
 • Warunkowy wpis na kolejny rok jest możliwy, gdy suma ECTS z niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 20 ECTS (1/3 punktów koniecznych do zaliczenia roku).
 • Student nie może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzymując skierowanie na powtarzanie etapu studiów.
 • Student zobowiązany jest do podpięcia pod bieżący etap studiów przedmiotów za nie mniej niż 60 punktów ECTS. Jeśli student nie zrealizował wystarczającej liczby przedmiotów, to zostanie dopisany do takiej liczby kursów dodatkowych z oceną NDST, by osiągnięty został wymagany limit punktów ECTS.
 • Jeśli od etapu zostanie odpięty przedmiot, który jest niezaliczony, to podlega on opłacie na podstawie odrębnych przepisów. Po wniesieniu opłaty studentowi zwracane są żetony utracone w chwili zapisywania się na ten przedmiot.
 • Opiekun pracy magisterskiej lub koordynator może, jako regułę zaliczenia seminarium ustalić wymóg obecności na spotkaniach.
 • Recenzent po zapoznaniu się z pracą dyplomową może wezwać studenta do poprawy  pracy  w  terminie  określonym  w  porozumieniu  z  kierującym  tą  pracą, formułując na piśmie zagadnienia do poprawienia (…).
 • Skreślenie z listy studentów nastąpi m.in., gdy student przyjęty na studia nie zapisał się na zajęcia objęte planem studiów.
 • Skreślenie może nastąpić m.in., gdy student I roku nie może przejść na II rok, a także gdy student nie uczestniczy w co najmniej trzech kursach obowiązkowych (liczba nieobecności uniemożliwia ich zaliczenie).

Obowiązkowe szkolenia dla I roku studiów 2019/2020, kierunek psychologia

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 26.09.2019 r. w Auli
studenci stacjonarni godz. 12.00
studenci niestacjonarni godz. 16.00

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.
Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – szkolenie w formie wykładu odbędzie się w dn. 12.10.2019 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7
kierunek psychologia-studenci stacjonarni, kierunek SPZ- w godz. od 8.00 do godz. 11.30
kierunek psychologia-studenci niestacjonarni w godz. od 12.00 do godz. 15.30
Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.

Szkolenie biblioteczne online – informacje na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Informacje praktyczne, następnie: Szkolenia – Szkolenie biblioteczne – Szkolenie biblioteczne online – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.
Szkolenie BUW student jest zobligowany zakończyć testem zaliczeniowym.

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie online
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/02/szkolenie_biblioteczne.pdf


IV Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
12 września 2019

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, który organizowany jest przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:
✓ praca doktorska (5 000 zł brutto),
✓ praca magisterska (4 000 zł brutto),
✓ praca licencjacka/inżynierska (3 000 zł brutto).

Ponadto w Konkursie przewidziano jedną dodatkową nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 maja 2017 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15  listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższymi linkami:

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/   – strona internetowa UOTT UW
https://bit.ly/2mbstI2 – skrócony link do posta na Facebooku UOTT UW

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).

 


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Zapraszamy wszystkie osoby rozpoczynające studia na naszym wydziale na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/20, która odbędzie się w dniu 1 października o godz. 11.00 w Auli Wydziału Psychologii. 

Uroczystości będzie towarzyszył wykład dr hab. Wojciecha Dragana pt. Prenatal androgen hypothesis and sexual orientation (wykład w j. ang.). 


Festiwal Nauki na Wydziale Psychologii UW
10 września 2019

 

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Wydział Psychologii UW w ramach Festiwalu Nauki! Wiedza psychologiczna może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i dlatego przygotowaliśmy dla Państwa 9 otwartych spotkań o zróżnicowanej tematyce – mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wstęp wolny.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność przybycia.

 

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku Wydziału Psychologii UW, Stawki 5/7 w Warszawie.

Wydarzenie na facebooku >>

Więcej na temat Festiwalu Nauki >>

 

PROGRAM SPOTKAŃ (kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej)

 

21 września 2019 r. (sobota)

 

(NEURO)NAUKA O MIŁOŚCI. CZYLI CO SIĘ Z NAMI DZIEJE KIEDY KOCHAMY? (wykład)
 

 • prowadząca: dr Olga Kamińska
 • godzina: 12:00 – 13:00
 • miejsce: aula, parter

W czasie wykładu przedstawię miłość z perspektywy psychofizjologicznej. Odpowiem na pytanie co się z nami dzieje na poziomie neuronalnym oraz fizjologicznym gdy się zakochujemy, kochamy, oraz gdy spędzamy z naszym partnerem/partnerką wiele lat. Oprócz mózgu spojrzymy również na nasze ciało, czyli na funkcjonowaniu obwodowego układu nerwowego. Zobaczymy czym charakteryzują się udane związki w odniesieniu do takich wskaźników jak rytm serca i poziom hormonów. Opowiem o tym, co badania mówią na temat skutecznego wiązania się w pary oraz utrzymania związku w dobrej kondycji. Zastanowimy się czy naszą fizjologię da się okiełznać oraz kto jest bardziej emocjonalny, a kto mniej logiczny w czasie kłótni – mężczyźni, czy kobiety? 

„GOOD TIMES, BAD TIMES” – O POSTRZEGANIU CZASU W BIEGANIU AMATORSKIM I REKREACYJNYM (warsztat)
 

 • prowadząca: mgr Dominika Pruszczak
 • godzina: 13:00 – 14:00 oraz 14:00 – 15:00
 • miejsce: sala 93, III piętro
 • o udziale w warsztacie decyduje kolejność przybycia

Prawie cała Polska biega. Podczas treningów i zawodów można zobaczyć wielu biegaczy wpatrujących się jak zaczarowani w zegarki biegowe czy w telefony z aplikacjami treningowymi. Angażując się coraz bardziej w bieganie z coraz większym zapałem odmierzają sekundy i minuty, porównują czasy poszczególnych kilometrów, analizują międzyczasy, obliczają czasy netto i brutto. Jak widać temat czasu w sporcie jest ważny. Ale warto pamiętać, że czas to nie tylko ten „obiektywny”, wyznaczany przez stopery, lecz też ten „subiektywny”, czyli nasza ocena i nastawienie wobec czasu. Mimo, że to ten pierwszy mówi o wygranej czy przegranej, rekordzie życiowym lub o naszych postępach w danej dyscyplinie, okazuje się, że to czas „subiektywny” bywa częstokroć ważniejszy. To od niego zależy m.in. jakie aktywności będziemy podejmować, jak będziemy sobie radzić z porażkami oraz jakie cele będziemy sobie wyznaczać. Także od tego jak postrzegamy czas i jakie przyjmujemy perspektywy czasowe będą zależeć nasze „twarde” wyniki biegowe. W czasie warsztatów przedstawię najważniejsze badania i teorie dotyczące postrzegania czasu w sporcie, ale przede wszystkim będziemy koncentrować się na wzmacnianiu wspierającego nas czasu „subiektywnego”. Poznamy czym są perspektywy czasowe i jak mogą one wpływać na nasze życie oraz jak można je tak „trenować”, by osiągać jak najlepsze czasy „obiektywne”. Zapraszamy nie tylko biegaczy!

 

24 września 2019 r. (wtorek)

 

OBSESJA DOSKONAŁOŚCI- CZY WARTO BYĆ PERFEKCJONISTĄ W SPORCIE, MUZYCE ORAZ INNYCH SFERACH ŻYCIA? (warsztat)
 

 • prowadzący: mgr Wojciech Waleriańczyk
 • godzina: 16:00 – 17:00 oraz 17:00 – 18:00
 • miejsce: sala 98, III piętro
 • o udziale w warsztacie decyduje kolejność przybycia

Pewien poziom perfekcjonizmu uważa się za warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu w sporcie, muzyce i wielu innych sferach życia. Z drugiej strony, perfekcjonizm kojarzy się nie tylko z pozytywną siłą napędzającą do działania – może również utrudniać funkcjonowanie i, paradoksalnie, obniżać wyniki. Podczas warsztatów, zainspirowani przykładami ze świata filmu, muzyki i sportu, będziemy dyskutować o możliwych sposobach na optymalnie wykorzystanie perfekcjonistycznych dążeń do osiągania swoich celów. Wspólnie poszukamy też rozwiązań ograniczających perfekcjonistyczne obawy i wątpliwości. A wypełniając odpowiednie kwestionariusze, będziemy mogli zobaczyć, która z form perfekcjonizmu dominuje obecnie w naszym życiu.

 

28 września 2019 r. (sobota)

 

JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ SWOJĄ NIERACJONALNOŚĆ? RZECZ O TEORII SZTURCHNIĘCIA (NUDGE) (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Marcin Rzeszutek
 • godzina: 10:00 – 11:30
 • miejsce: sala 94, III piętro

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ekonomii na przełomie XX i XXI wieku był wzrost znaczenia psychologii, co przyczyniło się do narodzin ekonomii behawioralnej. Przedstawiciele ekonomii behawioralnej, posiłkując się intensywnie dorobkiem psychologii, starają się wyjaśnić nieracjonalne zachowania ludzi w różnych sferach życia oraz pomóc im podejmować bardziej optymalne decyzje dla nich samych, a tym samym również dla całego społeczeństwa. W szczególności, na wykładzie tym słuchacze dowiedzą się o najnowszej teorii z obszaru ekonomii behawioralnej, tj. tzw. teorii szturchnięcia (ang. nudge) autorstwa Richarda Thalera, noblisty z ekonomii z 2017 r. Nudge to lekkie szturchnięcie, impuls służący nakierowaniu jednostki w taki sposób, by nie nakazując oraz nie zakazując jej niczego sprawić, by zachowywała się bardziej racjonalnie i tym samym podejmowała lepsze dla siebie i innych ludzi decyzje. Reasumując, słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko o najczęstszych przejawach nieracjonalnego zachowania człowieka, ale też posiądą wiedzę o tym, jak będąc świadomym ograniczeń swojej racjonalności, wykorzystać ten fakt do lepszego podejmowania decyzji w życiu codziennym.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O PIENIĄDZACH? (wykład)
 

 • prowadząca: dr Agata Trzcińska
 • godzina: 11:30 – 12:30
 • miejsce: sala 98, III piętro

Umiejętność rozsądnego gospodarowania pieniędzmi niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla osób dorosłych, a wiedza ekonomiczna staje się niezbędnym elementem życia. Warto zastanowić się jaką wiedzę o świecie ekonomii posiadają nasze dzieci, czy wystarczającą, by odnaleźć się w codzienności współczesnego konsumenta? Nasze pociechy wyrastają w kulturze konsumpcjonizmu, w której to, kim się jest zależy coraz bardziej od tego, co się ma. Dodatkowo, reklamy skierowane do najmłodszych i zabiegi sklepów odpowiednio przystosowane do danej grupy wiekowej, przyczyniają się do myślenia: „muszę to mieć”, niezależnie, czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy nie. Proponowany wykład będzie miał na celu przedstawienie rozwoju wiedzy ekonomicznej polskich dzieci wraz z wiekiem, roli edukacji/socjalizacji ekonomicznej, sposobów uczenia najmłodszych o wartości pieniądza, podstaw ekonomii, oszczędzania i świadomej konsumpcji. Ponadto, podczas spotkania zastanowimy się wspólnie z uczestnikami, kiedy i czy warto poruszyć temat pieniędzy z naszymi dziećmi, jaką wiedzę finansową powinno posiadać dziecko w danym wieku oraz jak nauczyć dziecko oszczędzania.

KTO MOŻE MIEĆ MÓZG MATEMATYCZNY? (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
 • godzina: 12:30 – 13:30
 • miejsce: sala 94, III piętro

O niektórych ludziach mówimy: „O! To prawdziwy mózg matematyczny!” Czy „mózg matematyczny” to właściwość tylko niektórych wybrańców losu? Współczesne badania psychologiczne, jak i neuroobrazowe, prowadzone na ludziach i zwierzętach pokazują, że „mózg matematyczny” zaczął się kształtować we wczesnej ewolucji kręgowców, a jednocześnie u ludzi wykazuje zaskakującą ciągłość między przybliżonym spostrzeganiem liczebności zbiorów a symboliczną, zaawansowaną matematyką. Jednocześnie jednak wykształcenie przez człowieka językowych i kulturowych technik liczenia i zapisu liczb wprowadza zmiany w funkcjonowaniu „mózgu matematycznego” i dodaje do niego nowe struktury. Przedstawiając działanie mózgu matematycznego, omówimy podstawowe systemy przetwarzania informacji o liczbie, wspólne dla ludzi i zwierząt, ich mózgowe podstawy oraz jak uczenie się językowych systemów liczenia, a później zapisu liczb w postaci cyfr i innych symboli, zmienia funkcjonowanie mózgowych mechanizmów przetwarzania liczb. Będzie mowa o „neuronach liczbowych”, związkach umysłowych reprezentacji liczby i przestrzeni, o tym, jak spostrzegają i różnicują liczby ryby, kurczaki, szympansy, noworodki, niemowlęta i profesjonalni matematycy, a jak, i dlaczego z liczbami nie mogą sobie poradzić niektóre mózgi skądinąd inteligentnych ludzi.

 

29 września 2019 r. (niedziela)

 

BORN GAY? CO WIADOMO NA TEMAT BIOLOGICZNYCH PODSTAW ORIENTACJI SEKSUALNEJ (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Wojciech Dragan 
 • godzina: 11:00 – 12:00
 • miejsce: aula, parter

Charakter czynników kształtujących orientację seksualną jest przedmiotem wielu kontrowersji w dyskursie publicznym. Wiele z tych dyskusji toczy się w oderwaniu od aktualnego stanu wiedzy na ten temat. Tymczasem, w ciągu ostatnich trzydziestu lat zebrano liczne dowody na rzecz biologicznego charakteru różnic w zakresie orientacji. W trakcie wystąpienia opiszę trzy dominujące kierunki badań dotyczących tej problematyki – analizy podstaw genetycznych, hipotezę prenatalnego wpływu androgenów oraz efekt starszych braci i towarzyszącą mu hipotezę immunizacji. Pokażę, co już wiadomo, a co jeszcze wymaga dalszych analiz (przykładowo – nadal niewiele wiadomo na temat konkretnych genów związanych z orientacją seksualną). Wystąpienie będzie także okazją do przedstawienia Projektu Orientacja – pierwszego polskiego badania dotyczącego biologicznych podstaw orientacji seksualnej u mężczyzn. Projekt ma na celu między innymi pogłębienie wiedzy na temat zmienności genetycznej związanej z orientacją oraz ewentualnych różnic pomiędzy gejami i mężczyznami heteroseksualnymi w zakresie struktury i funkcji mózgu.

EPIDEMIA MOWY NIENAWIŚCI. JAK HEJT NAS ZMIENIA I CZY MOŻEMY TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ? (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 • godzina: 12:00 – 13:00
 • miejsce: aula, parter

Internet jest w coraz większym stopniu przesycony nienawistnym językiem. Hejtują politycy, celebryci, nienawiść sączy się z mediów prywatnych i publicznych. Jak środowisko to zmienia użytkowników internetu, a w szczególności mediów społecznościowych? Jak wpływa to na ofiary mowy nienawiści? I w końcu: czy są jakieś sposoby by przeciwdziałać tym zjawiskom? Psychologia społeczna dostarcza tu wielu odpowiedzi, o których będzie mowa w trakcie wystąpienia.

NIECH CZAS BĘDZIE Z TOBĄ! POZYTYWNA PSYCHOLOGIA CZASU I JEJ ZNACZENIE W NAUCE, BIZNESIE I ZWIĄZKACH (wykład)
 • prowadzący: dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
 • godzina: 13:00 – 14:00
 • miejsce: aula, parter

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to trzy tzw. horyzonty czasowe. Współistnieją w naszym umyśle, a sposób w jaki je postrzegamy i częstotliwość, z jaką koncentrujemy uwagę na każdym z nich w przemożny sposób wpływa na nasze myśli, emocje i motywacje. Podczas wykładu, w oparciu o najważniejsze wyniki badań psychologii temporalnej, przyjrzymy się temu, jak przyjmowanie poszczególnych perspektyw czasowych może wpływać na nasze życie. Zastanowimy się również, jak uczynić z naszej niezwykłej zdolności do mentalnego podróżowania w czasie atut, który pozwoli nam bardziej cieszyć się życiem i umożliwi osiąganie sukcesów w różnych jego obszarach.

 


Zmiany w rejestracjach, nowy kurs
06 września 2019

6.09.2019

W III serii zapisów na przedmioty specjalizacyjne będzie dostępny nowy kurs:

2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą

Strona przedmiotu w USOSweb.