Dodatkowa tura rejestracji na studia magisterskie z psychologii w trybie wieczorowym

DODATKOWA TURA REJESTRACJI na studia magisterskie z psychologii w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) – zasady i terminy rekrutacji na rok 2019/2020

Przewodnik dla kandydatów na studia:  pobierz
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia

Limit miejsc: 160
Język wykładowy: polski
Termin zapisów w systemie IRK: od 12 sierpnia 2019 do 11 września 2019 do godz. 23:59:00

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2019/20 w tekście Uchwały Senatu UW.

Termin ogłoszenia wyników: 20 września 2019

Termin składania dokumentów (kolejne tury) 23-24 września w godz. 10.00-15.00.

 

DODATKOWA TURA REJESTRACJI na studia z przeniesienia – niestacjonarne (wieczorowe)

Limit przyjęć: 25 osób

O przeniesienie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii.

  1. Do dnia  11 września 2019 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK
  2. Do dnia 12 września 2019, do godz. 12.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
    • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku,
    • zgoda dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona 15 września 2019 r. o godz 15:00

Rozmowy odbędą się 16 września 2019 w siedzibie Wydziału Psychologii. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiedzy z zakresu dotychczasowych studiów psychologicznych, zainteresowań naukowych studenta oraz jego planów związanych z dalszym kształceniem (preferowana specjalizacja, tematyka pracy magisterskiej itp. ).

Przyjęte zostaną osoby, które odbyły rozmowę kwalifikacyjną i uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

 

KONTAKT:

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji – dr Irena Zinserling

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny:  poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00;

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl


Data publikacji: 20 sierpnia 2019