Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne (kierunek psychologia)

Przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (liczoną z ostatniego roku studiów), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 16.09.2019 r. (poniedziałek). Rozpatrywane są tylko wnioski studentów, którzy uzyskali średnią nie niższą niż 4,75.

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły (§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia):


Data publikacji: 01 lipca 2019