Praktyki i staże studenckie w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW

PRAKTYKI I STAŻE STUDENCKIE

w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii

 

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także nabyciem/pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez odbycie praktyk i staży studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Termin odbycia praktyk lub stażu, liczba godzin do zrealizowania:
do uzgodnienia, oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Przykładowe cele realizowanych praktyk i staży (do wyboru):

  • Wsparcie procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii, w tym komercjalizacji własności intelektualnej (IP), który realizowany jest przez UOTT UW,
  • Zadania Biura ds. Patentów, polska i zagraniczna procedura patentowa, patentowanie na UW studium przypadku, systemy zarządzania własnością intelektualną,
  • Przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/IP,
  • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku, identyfikacja ofert wybranych jednostek Uniwersytetu,
  • Zapoznanie się z tematyką pozyskiwania funduszy na otwarcie i rozwój firmy oraz praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Dalsza współpraca, w postaci zatrudnienia w Jednostce, może obejmować również m.in.:

  • Przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii; wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców; wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii; proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych; proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spektrum oferowanych usług przez firmę; współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań; analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami.

KORZYŚCI

Poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (IP) oraz innych zagadnień transferu wiedzy i technologii, rozpoznanie źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności spółek typu Spin Off/Spin Out, możliwość pracy w doświadczonym, międzynarodowym zespole ekspertów oraz późniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera technologii.

Oferujemy możliwość odbycia praktyk/stażu w języku angielskim.

 

 

Spotkania  informacyjne  (termin  do  wyboru)  w  dniu  11.07.2019  r.  lub   18.07.2019  r. o godz. 16:00 w s. 1.109 w UOTT UW
(budynek CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101).

Zainteresowane    osoby     proszone    są     o    wypełnienie      formularza aplikacyjnego:
https://bit.ly/2K6wAMD

Pytania można kierować do Koordynatora Projektów Studenckich w UOTT
Łukasza Pieczary (e-mail:lpieczara@uott.uw.edu.pl, tel. +225540730).


Data publikacji: 28 czerwca 2019