Stanowiska profesora uczelni dla dra hab. Macieja Stolarskiego oraz dra hab. Marcina Zajenkowskiego

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2019 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie stanowiska profesora uczelni dra hab. Maciejowi Stolarskiemu oraz dra hab. Marcinowi Zajenkowskiemu. 


Data publikacji: 27 czerwca 2019