Zajęcia z ISS dla kierunku psychologia

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z decyzją Rady Programowej, kursy prowadzone przez dr Agnieszkę Rychwalską:

– Modelowanie i symulacje komputerowe w naukach społecznych (4016-MSKNS-OG)

– Układy złożone w naukach społecznych (4016-UZWNS-OG)

– Sieci społeczne i ich analiza (4016-SIECISPOL-OG)

mogą zostać uznane jako kursy fakultatywne dla kierunku psychologia (wg starego programu studiów koszyk interdyscyplinarny, wg nowego programu – koszyk ogólnoakademicki).

 

Kurs Społeczeństwo 2.0 – nowe technologie a procesy społeczne (4016-SPOL2.0-OG) może wyjątkowo zostać zaliczony jako kurs ogólnouniwersytecki pomimo, że należy do obszaru nauk psychologicznych.

 

W tym celu należy złożyć w USOSweb podanie do Prodziekana ds. Studenckich.


Data publikacji: 18 czerwca 2019