Powtórzenie rejestracji na Statystykę II i Psychologię Eksperymentalną, zmiany w rejestracji

7.06.2019 o godz. 21:00 zostanie otwarta rejestracja 2500-PL-2019Z-II-OB BEZPOŚREDNIA na zajęcia:

2500-PL-PS-OB2Z-5 Statystyka II
2500-PL-PS-OB2Z-6 Psychologia eksperymentalna

Wszystkie dotychczas wykonane rejestracje w ramach ww. przedmiotów zostaną usunięte, do grup ponownie zostaną przepisani studenci zgodnie z wybranymi w rejestracji „0” blokami.
I seria będzie trwała do 10.06.2019 23:59.

W trakcie I serii będzie można wymieniać się miejscami w giełdzie.

W trakcie I serii będą obowiązywały dedykacje.

 

Zmiany w terminie rejestracji

I seria rejestracji na zajęcia obligatoryjne oraz fakultety i specjalizacje zostanie przedłużona do 10.06.2019 23:59


Data publikacji: 05 czerwca 2019