Specjalizacja Psychologia Sądowa – spotkania informacyjne
07 maja 2019

Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie specjalizacji Psychologia sądowa we wtorek (07.05) i w środę (08.05) o godzinie 15:30 w sali 93.


Wybory kandydata do Senatu spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich – 14 maja 2019 r. godzina 11.30
06 maja 2019
Szanowni Państwo, 
14 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 11.30 w sali 94 odbędzie się zebranie niesamodzielnych nauczycieli akademickich (naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych) Wydziału Psychologii UW. 
 
Celem zebrania jest wybór kandydata do Senatu UW z grupy niesamodzielnych nauczycieli akademickich. 
 
Prosimy o przeczytanie odpowiedniego zawiadomienia wyborczego (w załączeniu), które zawiera istotne informacje szczegółowe. Prosimy o Państwa obecność.
Z poważaniem, 
 
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uważność (mindfulness) okiem badacza i praktyka – otwarte seminarium

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „Uważność (mindfulness) okiem badacza i praktyka”. Referat wygłosi dr hab. Paweł Holas z Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie odbędzie się 10 maja w godz. 10:00-12:00 w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) w Sali Senatu (II piętro, budynek C).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl  podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na stronie seminarium:http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/warszawskie-międzyuczelniane-seminarium-naukowe/

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny seminarium

dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)

dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS)

dr hab. Paweł Holas (WPs UW)

dr Konrad Janowski (WP WSFiZ)

dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)

dr Rafał Styła (WPs UW)

dr Cezary Żechowski (IP UKSW)

dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)

mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)

mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 

Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)

Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)

Dominik Roszykiewicz (WPs UW).