Konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej
21 maja 2019

W imieniu Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. dr hab. Dominiki Maison zapraszamy wszystkich studentów kończących studia na Wydziale Psychologii w roku akademickim 2018/2019 do udziału w tegorocznym konkursie na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas uroczystego zakończenia studiów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku.

 

ZASADY OGÓLNE:

W konkursie mogą brać udział studenci piątego roku Wydziału Psychologii UW oraz absolwenci, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2018/2019.

Do konkursu mogą być zgłaszane badania realizowane wyłącznie w ramach prac magisterskich, jednak praca magisterska nie musi być jeszcze obroniona. Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac lub promotorzy za zgodą autora.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez trzyosobową Kapitułę Konkursu. Przedmiotem oceny będą m.in. elementy takie jak: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i metodologiczna, znajomość literatury przedmiotu, dobór i umiejętność wykorzystania literatury źródłowej.

 

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia swoich badań do konkursu należy przesłać abstrakt (maksymalnie jedna strona maszynopisu) zawierający uzasadnienie podjęcia tematu, krótki opis użytych metod oraz wyników badań na adres e-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl do dnia 4 czerwca 2019 roku (wtorek).

 

NAGRODY:

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają symboliczne nagrody i będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas uroczystego zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Imiona i nazwiska laureatów oraz ich promotorów, tematy prac i informacje o zajęciu premiowanego w Konkursie miejsca zostaną ogłoszone i przekazane do wiadomości uczestników Konkursu w terminie do dnia 14 czerwca 2019r.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas uroczystej graduacji Wydziału Psychologii UW (26 czerwca 2019 r).

 

 


Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów m. st. Warszawy

Zapraszamy doktorantów warszawskich uczelni do udziału w programie stypendialnym i realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem miasta. Włączenie młodych naukowców do dialogu na temat przyszłości stolicy ułatwi skuteczną realizację celów Strategii 2030.

– Traktujemy instytucje nauki jako kluczowe dla rozwoju miasta. Wspieramy edukację, chcemy włączyć naukowców do dialogu na temat przyszłości miasta. Warszawa to metropolia otwarta na wymianę doświadczeń. Dzięki nowemu narzędziu, jakim są miejskie stypendia dla doktorantów, zyskamy rozwiązania oparte na metodach naukowych i eksperckiej wiedzy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Do tej pory, wśród istniejących programów stypendialnych brakowało narzędzi adresowanych do młodych badaczy, które jednocześnie stymulowałyby zainteresowanie Warszawą jako przedmiotem lub obszarem badań. Pomoc materialna dla doktorantów zajmujących się tematyką istotną dla miasta pozwoli urzędnikom podejmować działania poparte wynikami badań naukowych.

Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Stypendia przyznawane będą na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu. Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania oraz uwzględnienie kontekstu lokalnego. Jednym z wymogów formalnych jest uzyskanie opinii promotora pracy doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego.

Nabór do programu będzie prowadzony co roku, za każdym razem wskazywane będą obszary, w których miasto poszukuje odpowiedzi na wyzwania rozwojowe.

Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów – obszary badań:

 • zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy,
 • zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie m.st. Warszawy
 • żywienie dzieci w placówce oświatowej, 
 • edukacja zdrowotna młodzieży,
 • aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy,
 • budżet obywatelski,
 • migracja i integracja,
 • zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego,
 • planowanie przestrzenne – miasto zdrowe, zwarte i policentryczne,
 • przestrzeń publiczna w kontekście tworzenia centrów lokalnych,
 • innowacje w projektowaniu w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym,
 • crowdfunding jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • dzielnica innowacji,
 • modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta.

Aplikowanie do programu stypendialnego polega na mailowym przesłaniu poprawnie wypełnionego wniosku, opinii promotora oraz załączonych do ogłoszenia oświadczeń. Termin zgłaszania wniosków to 30 czerwca br.

Na stronie www.um.warszawa.pl/sdd znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz wzory dokumentów do pobrania.

 

Naukowa Warszawa

 

Kontakt dla mediów:

Kamil Dąbrowa

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Tel. 22 44 333 80

726 086 524 | wydzialprasowy@um.warszawa.pl 

 

Ewa Rogala

Rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Tel.509 830 264

Email: erogala@um.warszawa.pl

 

Zobacz także:

www.um.warszawa.pl/dla-mediow

 


Trzeci piknik dla pracowników UW
13 maja 2019

24 maja pracownicy UW po raz kolejny będą mieli swoje święto. Trzecia edycja uniwersyteckiego pikniku to okazja do integracji, zabawy i udziału w konkursach z nagrodami. Na uczestników czeka też koncert Mateusza Ziółko. Trwa rejestracja na wydarzenie.

Piknik dla pracowników UW organizowany jest już po raz trzeci. Co roku jest dobrą okazją, by osoby, które na co dzień się nie spotykają, mogły się zintegrować poprzez rozmowę i wspólną zabawę. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych, grach i konkursach z nagrodami. W programie wydarzenia znajduje się też m.in. koncert Mateusza Ziółko i wykonanie pamiątkowego zdjęcia z drona.

Wydarzenie odbędzie się 24 maja w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66. Początek planowany jest na godz. 14.00.

Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja na piknik. Odbywa się ona przez stronę internetową: piknikuw2019.evenea.pl.

Wydarzenie na Facebooku


Warsztaty negocjacyjno – mediacyjne dla studentów
09 maja 2019

Centrum Prawa Amerykańskiego Studia Podyplomowe Negocjacji, Mediacji i innych, ADR Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów,    Wydział Prawa i Administracji UW „Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza studentów UW

na

warsztaty negocjacyjno – mediacyjne.

Jeżeli chcą Państwo zdobyć wiedzę o tym jak efektywnie radzić sobie z konfliktami, poznać techniki negocjacyjne i dowiedzieć się czegoś o mediacji zapraszamy na dwa warsztaty w dniach 15 i 22 maja 2019 roku w godzinach 17:00-20:00 w sali 3.3 przy ul. Lipowej 4 w Warszawie (budynek WPiA UW). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mediacje@uw.edu.pl (w tytule: warsztaty).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


SYMPOSIUM ON PRINCIPLES OF EFFECTIVE TEACHING – 7th June 2019
08 maja 2019

How to achieve high quality learning outcomes
and high levels of student satisfaction in higher education

 

ABOUT

Principles of effective teaching change over time. In recent years, many new technologies for teaching have become available. Students’ expectations of their studies and the ways in which they engage with information are changing. Also expectations of future employers about the knowledge and skills university graduates should possess are evolving.

These developments require us to reflect on and advance our teaching methods.

Therefore the Faculty of Psychology UW is organizing a symposium on Principles of Effective Teaching for all employees of the University of Warsaw, on Friday June 7 2019, in the Aula im. prof. Jana Baszkiewicza of the Faculty of Political Science and International Studies (the Main Campus).

The main question of the symposium is which principles, methods and techniques university teachers can use to achieve high quality learning outcomes and high levels of student satisfaction.

Using an applied and practical perspective, a number of invited international experts will present and demonstrate evidence-based principles of course design, teaching and learning.

 

GUEST SPEAKERS

 

Beth Morling
PhD, Professor of Psychological and Brain Sciences at the University of Delaware, US

Professor Morling focuses on both teaching in higher education and cultural psychology research. She has authored publications on teaching as well as a handbook on research methods in Psychology. She coordinates teacher trainings at the University of Delaware, speaks regularly at meetings of professional associations for teaching in higher education. She has been decorated as a lecturer, being designated the Delaware State Professor of the Year 2014.

 

Melissa Beers
PhD, Program Director at The Ohio State University, US

Professor Beers’ research focuses on  effective teaching practices. She fulfills a leading role in the American Psychological Association on topics related to teaching Psychology.  She is active as a trainer of teachers and a regular speaker at professional meetings organized  on teaching in higher education. She has received multiple teaching awards.

 

Floris van Blankenstein
PhD, educational expert at the University of Leiden, the Netherlands

Dr. van Blankenstein conducts research and publishes on student learning, in particular activational learning – he completed his PhD on the effects of Problem Based Learning on student knowledge acquisition. He is a professional trainer on topics related to assessment methods.

 

 

7th June 2019

the Aula im. prof. Jana Baszkiewicza of the Faculty of Political Science and International Studies (the Main Campus)


For registration & more information please visit this site:

http://psych.uw.edu.pl/symposium/


Specjalizacja Neuropsychologia kliniczna – dodatkowe spotkanie
07 maja 2019

Zapraszamy na zebranie w sprawie specjalizacji Neuropsychologia kliniczna we czwartek 9 maja 2019 o godz 15.15 w sali 303.