Rejestracja na zajęcia obligatoryjne zima 2019/2020
28 maja 2019

ROK II

W semestrze zimowym II roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
w I serii
2500-PL-PS-OB2Z-1 Psychologia procesów poznawczych II Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-2 Psychologia rozwoju człowieka I Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-3 Podstawy pomiaru psychometrycznego Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-4 Psychologia emocji i motywacji Wykład Nie

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB – I seria od 4.06.2019 godz.: 21:00
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.
W rejestracji nie obowiązują dedykacje.

Przedmioty

2500-PL-PS-OB2Z-5 Statystyka II Ćwiczenia
2500-PL-PS-OB2Z-6 Psychologia eksperymentalna Ćwiczenia

będą dostępne w rejestracji przez bloki 2500-PL-2019Z-II-B – seria „0” – 31.05.2019, godz.: 21:00

Kod bloku Nazwa Dedykowane
2500-REJESTR-II-D Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb dzienny Tak
2500-REJESTR-II-W Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb wieczorowy Tak

Po zakończeniu serii „0” i przepisaniu grup, przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB.

Bloki mają ograniczoną liczbę miejsc, w I serii rejestracji 2500-PL-2019Z-OB dostępne będą wszystkie miejsca w grupach.

 

 

Organizacja rejestracji na bloki zajęć II roku

Terminy bloków dziennych

Nr Statystyka II Psychologia eksperymentalna
1 poniedziałek 8:30 poniedziałek 10:15
2 poniedziałek 10:15 poniedziałek 8:30
3 poniedziałek 12:00 poniedziałek 13:45
4 poniedziałek 13:45 poniedziałek 12:00
5 piątek 10:15 piątek 12:00
6 piątek 12:00 piątek 13:45
7 piątek 8:30 wtorek 8:30
8 piątek 13:45 wtorek 13:45
9 środa 8:30 środa 10:15
10 środa 10:15 środa 8:30

 

Terminy bloków wieczorowych

Nr Statystyka II Psychologia ekserymentalna
1 poniedziałek 16:00 poniedziałek 17:45
2 poniedziałek 17:45 poniedziałek 16:00
3 poniedziałek 19:30 poniedziałek 17:45
4 poniedziałek 17:45 poniedziałek 16:00
5 wtorek 16:00 wtorek 17:45
6 wtorek 17:45 wtorek 19:30
7 wtorek 19:30 wtorek 16:00
8 poniedziałek 16:00 piątek 16:00

ROK III

W semestrze zimowym III roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
w I serii
2500-PL-PS-OB3Z-1 Psychologia osobowości Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-2 Diagnoza psychologiczna Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-4 Wywiad i rozmowa psychologiczna Ćwiczenia Tak

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB – I seria od 4.06.2019 godz.: 21:00
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.

ROK IV

W semestrze zimowym IV roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
w I serii
2500-PL-PS-OB4Z-1 Etyka zawodu psychologa Wykład Nie

Przedmiot będzie dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB – I seria od 4.06.2019 godz.: 21:00
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.

 

Uprawnienia do rejestracji

2500-PL-2019Z-OB – studenci dzienni i wieczorowi wszystkich roczników

2500-PL-2019Z-II-B – studenci dzienni i wieczorowi, I rok

Brak dostępu do rejestracji prosimy zgłosić na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl, koniecznie z numerem indeksu


Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników UW

Pracownicy UW otrzymają w najbliższych miesiącach podwyżki wynagrodzeń. 23 maja władze uczelni podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowej subwencji z MNiSW przeznaczonej na ten cel.

Szczegółowe informacje na temat podwyżek znajdują się na stronie: www.uw.edu.pl/podwyzki-wynagrodzen-dla-pracownikow-uw


Małe dziecko z grupy ryzyka i jego rodzina – otwarte seminarium

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Diagnoza-refleksja-spotkanie”. Tym razem tematem będzie „Małe dziecko z grupy ryzyka i jego rodzina”. Prezentuje Justyna Cieślińska, psycholog z Instytutu Matki i Dziecka. Spotkanie odbędzie się w piątek 31 maja o godzinie 17:00, w sali 54. Wstęp wolny, zapraszamy!


Wyniki konkursów OPUS 16 oraz PRELUDIUM 16
27 maja 2019

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 16 i PRELUDIUM 16. Wśród autorów projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się dr hab. Ewa Haman (OPUS 16) oraz doktorantki – mgr Maria Babińska, mgr Dominika Pruszczak i mgr Kinga Szymaniak (PRELUDIUM 16).

Więcej informacji na temat projektów:

 

Źródło >>


Skuteczne działanie w stresie – nowości wydawnicze współautorstwa prof. Bogdana Zawadzkiego
22 maja 2019

 

Gorąco polecamy dwie nowości wydawnicze GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, których współautorem jest prof. Bogdan Zawadzki: „Skuteczne działania w stresie. Program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową” oraz „Skuteczne działania w stresie. Osobisty niezbędnik”.

Wykonywanie pracy związanej z pomaganiem ludziom w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest równoznaczne z narażeniem na stresory o charakterze traumatycznym, czego następstwem jest wzrost ryzyka zaburzeń spowodowanych stresem.

Niniejsza książka to rezultat badań prowadzonych w ramach projektu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. Autorzy – po zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac badawczych z dziedziny profilaktyki zaburzeń potraumatycznych – przedstawiają autorski program, wraz z wynikami badań własnych ilustrujących jego skuteczność, oraz szczegółowy protokół szkolenia profilaktycznego.

Program szkolenia odnosi się do zidentyfikowanych mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się negatywnych konsekwencji narażenia na stresory traumatyczne, co umożliwia wytrenowanie odpowiednich umiejętności w zakresie regulacji emocji, wpływających na wzrost poczucia własnej skuteczności w konfrontacji z traumą.  Program wywodzi się z założeń współczesnej, opartej na procesach transdiagnostycznych psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Obejmuje zarówno psychoedukację, jak i trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Uzupełnieniem programu jest broszura edukacyjna Skuteczne działanie w stresie. Osobisty niezbędnik, zawierająca zestaw praktycznych narzędzi pomagających poradzić sobie z objawami pojawiającymi się w następstwie traumatycznych sytuacji.

Badania prowadzono w grupie strażaków, program jednak uwzględnia specyfikę działania służb ratowniczych, dlatego niniejszy podręcznik po adaptacji może służyć innym grupom zawodowym, w tym ratownikom medycznym czy policjantom, a także stanowić protokół do dalszych badań

Zapraszamy również 25 maja na spotkanie z autorami podczas Warszawskich Targów Książki (godz. 16:00, stoisko numer 193/D19) – więcej informacji

 


Wyniki rekrutacji na specjalizacje
21 maja 2019

Specjalizacje 2019/2020