Do końca czerwca studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat warunków kształcenia i jakości ich życia w dwóch badaniach: EUROSTUDENT i „Badaniu opinii studentek i studentów uczelni warszawskich”.

Ogólnoeuropejski projekt badawczy EUROSTUDENT dotyczy ogólnych warunków życia studentów z Europy i wykracza poza kwestie związane z nauką. Celem projektu jest stworzenie porównywalnych zbiorów danych opisujących społeczne i ekonomiczne warunki życia studentów w Europie.

Drugi sondaż – „Badanie opinii studentek i studentów uczelni warszawskich” to inicjatywa miasta stołecznego Warszawy i Porozumienia Uczelni Warszawskich, które zrzesza samorządy studenckie warszawskich uczelni. Badanie zakłada pozyskanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach studentów oraz doktorantów kształcących się w Warszawie.

Studenci, którzy chcieliby wyrazić swoją opinię, mogą wypełnić ankietę badania europejskiego oraz warszawskiego (FB) do końca czerwca. Szczegółowe informacje na temat obu badań znajdują się w kwestionariuszach ankiet oraz na stronach organizatorów.